Inspirujte se kampaněmi

Hledáte inspiraci pro realizaci projektových dnů či kampaní pro veřejnost? Vytvořili jsme pro vás sborník nápadů z praxe, které vytvořilo 12 škol v rámci projektu „Aktivní občanství v globálních souvislostech“. Ve sborníku najdete 24 příkladů dobré praxe, jež vycházely z „Cílů udržitelného rozvoje“. Jednalo se např. o témata jako ochrana životního prostředí a přírody, voda a biodiverzita v krajině, problematika palmového oleje, pomoc ohroženým druhům zvířat, plýtvání potravinami, šetření vodou, třídění odpadu, udržitelná móda, ale i pomoc Ukrajině formou charitativních sbírek. 

Co však všechna tato témata spojovalo? Hlavně to, že je žáci vnímají jako aktuální, že se jich samotných dotýkají a zároveň, že mají globální přesah. Žáci vidí smysl v organizování a pořádání takovýchto kampaní a věří, že mohou pozitivně ovlivňovat a
měnit věci nejen ve svém okolí.

SBORNÍK KE STAŽENÍ