Migrace není legrace

Realizace: 1. 4. 2015 – 1. 3. 2016

Donor: Fond pro NNO

Kontaktní osoba: Jan Klega (jan.klega@arpok.cz)

Propojenost dnešního světa úzce souvisí se záplavou informací, které média přinášejí. Jejich množství často vede ke zjednodušování a zkratkovitosti, což se negativně odráží v utváření jednostranných a mnohdy až extremistických názorů. Projekt Migrace není legrace prostřednictvím pedagogů napomáhá mladým lidem vnímat problematiku migrace a migrantů v celé její šíři, a přispívá tak k rozvoji tolerantní a otevřené společnosti. Pedagogové zapojení do projektu absolvují cyklus seminářů, na jehož základě následně vznikne metodický manuál.

 

loga-fondnno-nros-partnestvi-eeagrants-mala-rgb

 Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. 

www.fondnno.cz | www.eeagrants.cz