Education across the borders (Moldavsko)

Realizace: 2008

Donor: Nadace Open Society Fund Praha, Fundatia Soros – Moldova

Education across the borders byl půlroční pilotní vzdělávací projekt určený pedagogickým pracovníkům v Moldavsku, kteří pracují s ohroženými dětmi a mládeží v jednotlivých regionech Moldavské republiky, nejchudší země Evropy.

Ve spolupráci s moldavskou organizací Prietenii Copiilor se v termínu 22. – 25. září 2008 v hlavním městě Moldavské republiky – Kišiněvě uskutečnilo školení pro pedagogické pracovníky a pracovníky místních nevládních organizací. Cílem školení bylo interaktivní formou ukázat a předat zkušenosti s využíváním moderních vyučovacích metod v ČR. Důraz byl kladen na aktivní zapojení všech účastníků a vyzkoušení si modelových aktivit. Během školení se přítomní pedagogové prakticky seznámili se zkušenostmi lektorů ARPOKu v oblasti alternativních a neformálních vzdělávacích metod.

Další součástí projektu byla týdenní studijní cesta 12 vybraných účastníků školení do ČR v listopadu 2008. Během tohoto týdenního pobytu v Praze a Olomouckém kraji moldavští zástupci navštívili neziskové organizace pracující s dětmi a problémovou mládeží, školy a dětské domovy. Součástí této cesty bylo i setkání účastníků se zástupci státní správy.

Projekt byl podpořen z finančních prostředků Nadace Open Society Fund Praha a Fundaţia Soros – Moldova.

osf_praha_cz