Nabídka pro školy: staňte se SVĚTOVOU!

Staňte se Světovou školou

Zajímá se vaše škola o globální problematiku? Začleňujete do výuky žákovské či školní projekty a jiné aktivní vyučovací metody? Věříte, že svým jednáním můžeme ovlivnit dění na druhém konci světa? Pak neváhejte a zkuste získat certifikát Světová škola.

Oceněním Světová škola se v současné době pyšní třicítka českých základních a středních škol a téměř dvě stovky dalších škol z Evropy. Základní filozofie podporuje vzdělávání a přípravu žáků na reálný život v globalizovaném světě a opírá se o jednoduchou metodologii tří kroků: 

uč se  zjišťuj  jednej

 

Světová škola je místem, kde:

  • globální témata tvoří přirozenou součást výuky a života školy;
  • se žáci pod vedením týmu učitelů zabývají aktivně světovým děním a sledují aktuální vývoj v rozvojovém světě;
  • žáci, učitelé i širší veřejnost získávají informace o globální problematice;
  • žáci identifikují místní problémy s globálním přesahem a usilují o jejich řešení;
  • je nejméně jedenkrát za rok ve spolupráci s místní partnerskou organizací uspořádána akce;
  • je společný cíl přispět k řešení vybraného problému.

Co zapojením do sítě Světových škol získáte?

  • Metodickou podporu při zařazování průřezových témat (VMEGS, MKV, EV, VDO) do výuky (metodické materiály). 
  • Konzultace při začleňování GRV témat do ŠVP a další možnost účastnit se akreditovaných seminářů a kurzů na globální témata zdarma (lidská práva, ekonomická globalizace, chudoba…).

Pokud by vaše škola měla zájem usilovat o ocenění Světová škola, můžete počítat s tímto kompletním servisem z naší strany. Co je naopak nezbytné ze strany školy pro úspěšnou spolupráci a naplnění cíle, je fungující školní tým vybraných pedagogů a motivovaných studentů a jejich účast na úvodním a závěrečném semináři (3. října 2013 a v červnu 2014).

Certifikát Světová škola uděluje společnost Člověk v tísni, o. p. s. ve spolupráci s dalšími nevládními neziskovými organizacemi – ARPOK, ADRA a MKC Praha.

Rádi vám poskytneme podrobnější informace ke kritériím a časovému průběhu akcí – obracejte se na katerina.stepnickova@arpok.cz. Přihlášky přijímáme do 15. 9. 2013.