Naše klima se mění a my s ním!

Naše klima se mění a my s ním – tak znělo letošní téma Týdne globálního vzdělávání, které v Olomouci zakončila panelová diskuze pro 14 škol z Olomouckého kraje, které se zapojily realizací výukové lekce na téma klimatická změna a následnou diskuzí v rámci výuky. 

Pozvání do panelu přijal vedoucí antarktického vědeckého programu doc. Mgr. Daniel Nývlt, Ph.D., jehož vědecká skupina Polar-Geo-Lab se zaměřuje na kvartérní a ledovcovou geologii a geomorfologii. Sám doc. Mgr. Daniel Nývlt, Ph.D. se účastnil několika antarktických a arktických vědeckých expedic.

Druhým členem panelu byla zástupkyně studentské iniciativy Fridays For Future pro Olomouc, Jana Tkadlčíková. Fridays For Future je mezinárodní hnutí středoškoláků a středoškolaček, kteří usilují o opatření vedoucí k ochraně planety. Iniciativu započala švédská studentka Greta Thunbergová, která místo vyučování stávkovala před parlamentem.

Třetím hostem byl vysokoškolský pedagog na matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy, kde sám vystudoval meteorologii a klimatologii, Mgr. Michal Žák, Ph.D., který mimo to moderuje pořad Předpověď počasí v České televizi a spolupracuje s Českým hydrometeorologickým ústavem.     

V rámci diskuze se žáci spolu s hosty věnovali například otázkám:

Co nás vede k tomu, že se zajímáme o řešení klimatické změny?

Jaké nynější klimatické změny jsou nejvíce alarmující?

Do jaké míry jsou klimatické změny přirozené a do jaké míry se dějí kvůli činnosti člověka? 

 

Druhá část programu byla věnována zero – waste workshopu, v rámci kterého měli žáci možnost upcyklovat kartonové obaly od nápojů a vytvořit z nich něco nového. Žáci měli příležitost vyrobit z prázdných nápojů od mléka a džusů stojan na tužky, který později bude sloužit jako květináč. Od ARPOKu dostali jako dárek tužku, na jejímž konci jsou schovaná semínka různých druhů květin. Jakmile žáci tužku dopíší, její konec zasadí do hlíny a s dobrou péčí jím jako vzpomínka na dnešní inspirativní panelovou diskuzi vyroste krásná květina.

 

Děkujeme všem pedagogům, kteří zapojili své žáky do Týdne globálního vzdělávání a také děkujeme všem žákům, kteří vedli úžasnou a inspirativní debatu spolu s našimi hosty. V neposlední řadě děkujeme právě jim, našim panelistům, kteří přijali pozvání do Olomouce a sdíleli s žáky své zkušenosti.