Novinky z ARPOKu (duben-červen 2014)

Začaly prázdniny a my se ohlížíme za posledním čtvrtletím … pojďte se ohlédnout s námi!

Rozvojové večery

Počátkem měsíce dubna se uskutečnil rozvojový večer s názvem Sportem nejen ke zdraví, kterým provázela Marianne Meier ze Švýcarské rozvojové agentury. O možnostech sportu jakožto nástroje pomoci při začleňování znevýhodněných lidí do společnosti, diskutovala Marianne s celkem 11 zájemci, kteří si ji přišli do sálu Divadla hudby poslechnout.

Poslední předprázdninový rozvojový večer Pomáhají mapy v komunitním rozvoji? se nesl v duchu kartografie. Jirka Pánek, který měl možnost se podílet se na mapovacích projektech v Keni a JAR, si s 27 posluchači povídal o tom, jaký význam má vytváření vlastních map pro samotnou komunitu a jak takové komunitní mapování vlastně vypadá.

Po dobu prázdnin se s rozvojovými večery rozloučíme, ale v září se opět těšíme na viděnou!

 

Realizace výukových programů GRV a seminářů + půjčování výstav

Druhé čtvrtletí letošního roku jsme pro cca 1000 žáků lektorovali celkem 44 výukových programů, z toho se ve 23 případech jednalo o programy projektu Experiencing the World. Nejčastěji lektorovanými programy byly Po stopách ztraceného mobilu (6x), Hosté a hostitelé (6x) a Hyen z Vietnamu (6x). V rámci všech výukových programů jsme pak 20x lektorovali na středních školách, 22x na základních školách a 2x na školách mateřských.

Kromě výukových programů realizoval ARPOK také 3 semináře. 4. dubna se ve Strážnici konal seminář představující programy projektu Experiencing the World (více viz níže). 28. dubna jsme pak v Brně lektorovali seminář k publikaci Globální rozvojové vzdělávání trochu jinak – outdoorové
a zážitkové hry.

O naše výstavy projevila v posledních měsících zájem knihovna Slavičín, která si vypůjčila výstavu Multi – kulti. Dále jsme pak odpověděli na žádost SPŠS ve Vsetíně a zapůjčili jim metodiku Džbán plný kultur – Vietnam.

V dubnu a květnu nám s chodem ARPOKu pomáhala Janina Wozniak, děkujeme jí za pomoc!

 

 PROJEKTY

Svět v jednom dni – Rozvojová témata v projektových dnech

Poslední tři měsíce byly ve znamení usilovné práce na vznikající publikaci. V tomto období se již nerealizovaly žádné projektové dny, nicméně práce bylo stále hodně. Existující metodiky projektových dnů bylo potřeba sjednotit, učesat do češtiny a zapracovat cenné připomínky pedagogů, kteří s nimi přišli do kontaktu. Pracovali jsme také na ověřování licencí používaných fotografií a nahrávek, aby publikace neporušovala žádná autorská práva. V neposlední řadě jsme upravovali a zdokonalovali veškeré přílohy tak, aby je mohli učitelé okamžitě použít pro svou výuku.  Zkrátka, bylo toho hodně. Koncem druhého čtvrtletí už na publikaci ladíme detaily, spolupracujeme
s grafiky a editory a těšíme se na její vytištění.

Projekt Svět v jednom dni však vydáním publikace nekončí. V létě nás čeká letní škola, která zhodnotí průběh celého tříletého projektu a nabídne učitelům další motivaci pro začleňování globálních témat. Na obsahu letní školy začínáme pracovat.

 

Kritické zkoumání začlenění globálních témat v historických a sociálních disciplínách ve formálním vzdělávání

Projekt nabral ve druhém čtvrtletí letošního roku na dynamice a událo se mnoho důležitých věcí.

5. dubna se konal již třetí seminář pro učitele zapojené do projektu. Tentokrát byla hostem Martina Pavlíčková, která si připravila metodický blok o tom, jak pracovat s tématy kulturní odlišnosti, myšlenkou europocentrismu a rozvoje jako takového. Učitelé, kteří se zúčastnili všech tří seminářů, získali certifikát o dalším vzdělávání učitelů. Celkem certifikát obdrželo 6 z 15 zapojených pedagogů.

Seminář oficiálně ukončil etapu tvorby výukových lekcí a započal jejich pilotování. Od dubna do května tak probíhalo zkoušení sedmi vytvořených lekcí, přičemž každá lekce byla ozkoušena průměrně 5x. V současné době dochází k editování metodik, jejich sjednocování a zároveň zapracovávání připomínek od učitelů.

Na počátku příštího školního roku proběhne mezinárodní setkání učitelů zapojených do projektu. Za Českou republiku pojedou 4 zástupci, se kterými v současné době řešíme organizační záležitosti.

 

EnviGlob – co mají GRV a EV společné?

Poslední tři měsíce se projekt nesl především v duchu práce na vznikající publikaci, která si žádala editování a sjednocování metodik, zapracovávání připomínek, práci na grafice apod. Zároveň jsme připravovali náplň dvoudenního školení, které pořádáme pro pedagogy našeho projektu ve dnech 4. a 5. července v prostředí Kaprálova Mlýna.

SMOK

V rámci projektu proběhlo od dubna do června celkem šest akcí. Na akci Vnímání krásy, tetování hennou        , která se konala 1. dubna v Domově mládeže v Kroměříži, objevovali účastníci stereotypy, které máme vůči lidem na základě jejich vzhledu a zkoušeli si, jaké to je mít „tetování“, a to pomocí malování na kůži indickou hennou.

3. dubna proběhlo vyhlášení krajského kola soutěže Školní časopis roku. Zástupci redakcí z Olomouckého kraje si ve spolupráci s redakcí časopisu katedry žurnalistiky Univerzity Palackého Helena v krabici vyzkoušeli cvičení, která se zaměřovala na vnímání světa kolem, a zkoušeli vytvořit články o různých událostech, navíc získali zpětnou vazbu ke svým časopisům – co je dobré a co by ještě šlo vylepšit.

Ve spolupráci s dobrovolníky, kteří v minulosti vyjeli na krátkodobý prázdninový pobyt v zahraničí,
a zahraničních studentů organizace AFS – Mezikulturní programy, proběhly dvě Cestovatelské worldcafé, jedno v dubnu v Kroměříži, druhé v květnu v Přerově. Účastníci se dověděli, jak vyjet do zahraničí jako dobrovolník či student, poslechli si zajímavé příběhy, rady a tipy a navázali nové kontakty.

V rámci projektu proběhla i Živá knihovna, a to v kavárně Střední formát v Olomouci. „Knihy“, tzn. lidé, kteří sdíleli svůj osobní příběh, se setkali se „čtenáři“, kteří tyto příběhy vyslechli, a to za pomoci „knihovníků“ z řad dobrovolníků ARPOKu, kteří na organizaci celé akce měsíce pracovali. Akce měla velký úspěch a my všem dobrovolníkům, knihám i Střednímu formátu velmi děkujeme!

Poslední akcí byl workshop pro dobrovolníky nízkoprahového zařízení ve Zlíně, s kterými jsme se zaměřili na slavení svátků u nás i v různých jiných kulturách.          

  

Experiencing the World

Druhé čtvrtletí začalo seminářem ve Strážnici, kde jsme celkem 15 učitelům ZŠ představili výukové programy vzniklé v rámci projektu. Učitelům byly podrobněji představeny především programy pro I. a II. stupeň ZŠ, rámcově se pak seznámili s programy pro SŠ.

V polovině května spatřila světlo světa i naše druhá publikace, Jonáš cestuje. Je určena především pedagogům II. stupně ZŠ, kteří v ní najdou zpracované metodiky k tématu odpovědný turismus – Jonáš cestuje a Hosté a hostitelé.

Po celou dobu posledních tří měsíců dochází k lektorování 6 vytvořených výukových programů. Současně s lektorováním dochází i k evaluaci těchto programů, která je zatím ve fázi dolaďování
a zpracovávání do finální podoby. Konečná verze evaluace se začne uplatňovat s příštím školním rokem.

V současné době pracujeme na finálních úpravách poslední publikace, Přihlížet, nebo jednat, která půjde do tisku v polovině července. Zároveň společně s partnery projektu řešíme přípravu Mezinárodního školení školitelů, které proběhne na sklonku září letošního roku.

 

Školení lektorských dovedností

Hned z kraje dubna nás, pracovníky ARPOKu, čekalo velmi intenzivní dvoudenní školení lektorských dovedností. Během něj jsme se věnovali především otázkám time managamentu, trénovali metodu bálintovské skupiny, kterou jsme následně zavedli do praxe lektorského sdílení a zase získali mnoho užitečných a motivujících impulsů pro naši práci. Tímto děkujeme Jakubovi Švecovi a těšíme se na další školení s ním!