Karin Majerová

  • lektorka, Aktivní občanství v globálních souvislostech

  • „Očekávat, že budeme šťastní, aniž se vzdáme negativního jednání, je jako strkat ruce do ohně a doufat, že nás nespálí.“ – DilgoKhjencerinpočhe

Karin vystudovala obor učitelství českého jazyka a výtvarné výchovy na Pedagogické fakultě Univerzity Hradec Králové a poté učila na ZŠ v Jaroměřicích. Dále pracovala jako asistentka vedení např. ve firmě Siemens s.r.o. v Praze. V letech 2009-2016 působila v neziskové organizaci MOST, o.p.s. na pozicích koordinátora projektů ZRS v Himálaji, fundraisera a manažera projektů globálního rozvojového vzdělávání. V Himálaji pracovně strávila osm měsíců. Dále působila v programech sociální integrace společnosti Člověk v tísni v Prostějově. V Olomouci externě učila češtinu pro cizince v Centru na podporu integrace cizinců a v organizaci SOZE. V ARPOKu pracuje od léta 2015. Zajímá se nejen o neziskový sektor, ale také o umění.