Lenka Pánková

  • ředitelka

  • „Mávnutí křídla motýla na jednom konci světa může způsobit tajfun na konci druhém.“ – Edward Lorenz

Lenka vystudovala Mezinárodní rozvojová studia na Přírodovědecké fakultě UP a Veřejnou správu a regionální rozvoj na České zemědělské univerzitě. Během studií měla možnost strávit 3 měsíce na projektu GLEN Democracy Education at Secondary schools v Zambii. Tuto stáž považuje za jeden z nejdůležitějších milníků ve svém životě.

V roce 2005 začala lektorovat výukové programy globálního rozvojového vzdělávání a multikulturní výchovy v ARPOKu, postupně začala koordinovat vzdělávací programy a také různé vzdělávací projekty. V ARPOKu vykonává od podzimu 2010 pozici ředitelky (s malou přestávkou od konce roku 2019 do května 2021). Věnuje se PR a fundraisingu.