Panelová diskuze „Svět v souvislostech – když se řekne GRV“

Zveme Vás na panelovou diskuzi „Svět v souvislostech – když se řekne GRV „, která se uskuteční 19. 11. 2021, 16:00-17:30 a je pořádána organizací ARPOK, o.p.s (www.arpok.cz).
Tématem diskuze je  komunikace GRV v teorii a praxi a hledání propojení v různých formách komunikace globálních témat od odborné sféry, přes neformální vzdělávání až ke školní praxi.
 
V případě dotazů se obraťte na Johanu Krajčírovou (johana.krajcirova@arpok.cz). Účast na panelové diskuzi je zdarma.
Panelová diskuze se bude konat na Sluňákově (Horka nad Moravou – Olomouc), po odeslání přihlášky obdržíte technické informace k setkání.  
Prosíme o vyplnění formuláře nejpozději do 18. 11. 2021.
 
PŘIHLÁŠKA

Hosté:
Jana Mazancová
Téma: informace a trendy v globálních tématech – gender v rozvoji
Ing. Jana Mazancová, Ph.D. působí na Katedře udržitelných technologií na Fakultě tropického zemědělství ČZU. Je proděkankou pro rozvoj a odbornou asistentkou. Ve svém výzkumu se zaměřuje na bioplynové technologie, rozvoj venkova, vzdělávání a gender. Její rozvojové projekty jsou orientovány na Angolu, Etiopii, Zambii, Keňu, Vietnam, Mongolsko, Gruzii a Ukrajinu. Je také koordinátorkou PS Gender FoRS.

Jan Jícha
Téma: neformální vzdělávání a téma fairtrade
Mgr. Jan Jícha (1980) je učitel češtiny a cizích jazyků, spisovatel, překladatel a písničkář. Působil také jako průvodce, lektor, šéfredaktor časopisu o přirozeně udržitelném životě a ředitel základní školy. Od r. 2021 pracuje jako vedoucí vzdělávání a práce se školami ve společnosti Fairtrade Česko a Slovensko, kde má na starost podporu vzdělávací a osvětové činnosti a projektové vedení. Je ženatý, má čtyři děti.

Jiří Vymětal
Téma: globální témata ve školní praxi
Ředitel ZŠ Svatoplukova Olomouc, získal ocenění například za lidský a empatický přístup k žákům i všem zaměstnancům školy, za pojetí školy jako otevřené instituce pro všechny; zavedení volitelných předmětů na druhém stupni ZŠ; modernizaci školy; aktivní využívání Facebooku, Instagramu a webu k propagaci školy; princip neustále otevřených dveří pro rodiče jak do výuky, tak do mnoha odpoledních akcí; podpora environmentální výchovy atd.

Moderuje: Petr Sucháček

 
Projekt je podpořen z prostředků České rozvojové agentury a Ministerstva zahraničních věcí v rámci Programu zahraniční rozvojové spolupráce ČR.