Pilíře udržitelnosti, cirkulární ekonomika a škola

Udržitelný rozvoj je způsob rozvoje globální společnosti tak, aby byl realizován ekonomický i společenský pokrok v souladu s ochranou životního prostředí. Mezinárodní společenství přijalo v roce 2015 Cíle udržitelného rozvoje12 , které mají do svých politik aplikovat všechny státy s cílem udržet vývoj planety v takových mezích, na které má kapacity. Na těchto principech staví cirkulární ekonomika, která nám může dopomoci přiblížit se také k udržitelnější škole (celoškolní princip GRV).

Zamyslete se…

Jak si představujete udržitelnou školu? Napište si alespoň tři nápady.

Na akademické úrovni dochází k debatám o charakteru udržitelnosti. Cirkulární ekonomika chápe udržitelnost jako zastřešující téma stojící na třech pilířích, které jdou ruku v ruce a musejí být v rovnováze.

  • Ekonomický pilíř
  • Environmentální pilíř
  • Sociální pilíř

Učitelé se ve škole často zaměřují např. na problematiku třídění odpadu nebo plýtvání potravinami. Pojďme si nyní vyzkoušet, jak lze pracovat s problémem plýtvání potravin.

CO SE SKRÝVÁ ZA DOVOZOVÝMI POTRAVINAMI?

I) Environmentální: dopady klimatických změn, ztráta biodiverzity (fauna i flora), odlesňování, eroze půdy, monokulturní modely, nedostatečné zavlažování; uhlíková a vodní stopa.
II) Ekonomické: volatilita (kolísání) cen potravin, vývozní potraviny místo základních (rozvojové země jako čistí dovozci potravin), vysoký podíl zemědělství na HDP, liberalizovaný zemědělský obchod (citlivý sektor) s monopolním postavením několika velkých firem.
III) Sociální: chudoba/podvýživa, neférová mzda, špatné pracovní podmínky, minimální sociální ochrana, nerovný přístup ke zdrojům (vlastnická práva), gender, odchod do slumů.

CO MŮŽEME UDĚLAT LÉPE?

• snížit potravinový odpad (vyhodíme až třetinu potravin na světě)
• prevence vzniku odpadu (bezobalové nakupování, vlastní sáčky a tašky)
• nákupy lokálních (malí producenti) a sezónních potravin (např. bedýnky)
• certifikované potraviny (bio, Fairtrade, bez palmového oleje)
• etika (zacházení se zvířaty)
• odlehčení jídelníčku (např. aktivita „Meat Free Monday“)

ZAMYSLETE SE …

Jak můžete omezit plýtvání potravinami u vás ve škole?