Poohlédnutí za hektickým podzimem

S novým rokem nastává čas zhodnotit poslední měsíce roku předešlého. Podzim 2013 byl na ARPOKu již tradičně hektický, připomeňme si tedy, co všechno se událo.

 

 

Rozvojové večery

Podzim 2013 nabídl celkem 4 rozvojové večery, kterých se dohromady zúčastnilo 163 posluchačů.

 

První, Mauricius- odvrácená strana ráje, se konal 24. září. Průvodce večera, Ansley Hofmann, se snažil zájemcům přiblížit problémy, se kterými se potýkají obyvatelé ostrova známého jako turistický ráj na zemi.

 

Druhý rozvojový večer, Kolumbie-kráska s neférovou pověstí, proběhl 22. října a provázel jím Jiří Šmoldas. Rozvojový večer byl jedním z nástrojů, kterými se Jirka snaží zvýšit povědomí o jedné z nejrozmanitějších zemí světa, která má u nás díky drogám spíše negativní pověst.

 

Rozvojový večer konaný 19. listopadu se nesoustředil na konkrétní zemi, ale na rozvojové země obecně. Jak už název Rozvojová spolupráce po finanční krizi napovídá, ústředním tématem Ondřeje Kopečného byly dopady ekonomické krize na podobu rozvojové spolupráce.

 

Quo vadis, Moldova? bylo námětem pro poslední rozvojový večer letošního roku, který se konal 10. prosince. O své zkušenosti z cesty do Moldavska se s posluchači podělili Monika Chmelíková a Olga a Heřman Šnevajsovi, kteří se do nejchudší země Evropy vydali v rámci projektu Skauti pro rozvoj.

 

Česko proti chudobě (ČpCH)

Program kampaně ČpCh 2013 byl pořádně nabitý, ostatně, podívejte se sami:

 

kdy

co

kde

popis

21. září

Vintage Market

areál letního kina

stánek o odpovědné spotřebě s malou dílničkou

25. září

promítání filmu Zemřít ukamenováním

Café & Bar Mezi světy

příběh íránských žen, které unikly trestu smrti

30. září

beseda TANZANIE: půjčky jako cesta z chudoby, nebo do pekla?

Té & Café Kratochvíle

beseda se Zuzkou a Martinem, kteří v rámci OS Mandeleo trávili v Tanzánii uplynulé léto

 

2. října

vernisáž výstavy Díky Fair Trade

univerzitní knihovna ve Zbrojnici

Jak funguje FT družstvo v Peru?

9. října

beseda s Barmánci 

Té & Café Kratochvíle

beseda o budování občanské společnosti v Barmě, spojeno s jamováním proti chudobě

15. října

promítání filmu Manželka za 50 ovcí

Café & Bar Mezi světy

téma obchodu se ženami v afghánském prostředí

18. října

Mongolská jurta

Dolní náměstí

program tvořený stavbou jurty, aktivitami pro děti či besedou s dobrovolníky o jejich zkušenostech z Mongolska

19. listopadu

Dopady světové ekonomické krize na rozvojové země

Divadlo hudby

rozvojový večer (viz výše)

Ani letos nechyběly v rámci kampaně výukové programy do škol. Jednalo se o celkem 9 programů na 5 základních školách (ZŠ Bludov, ZŠ Moravský Beroun, ZŠ Nedvědova, ZŠ Nemilany, ZŠ Svatoplukova). Pro žáky 6. tříd byl určen program Spotřeba vody, starší žáci se pak zabývali tématem Život ve slumu.

 

 

 

Realizace výukových programů GRV + půjčování výstav

V prvním pololetí nového školního roku měl ARPOK opravdu napilno. Ještě než vypuklo podzimní lektorování, uskutečnili jsme pro žáky přerovského gymnázia 3 besedy na téma Zambie, Indie a Keňa. Každé z besed se zúčastnilo průměrně 120 žáků.

 

Samotných výukových programů realizoval ARPOK celkem 33 a prošlo jimi 891 žáků především základních škol. Nejpoptávanějším programem letošního podzimu byla BRENDA ZE ZAMBIE, která se lektorovala celkem 9x. S větším odstupem pak následoval nový výukový program pro žáky 1. stupně MARCO POLO (4x) a již ozkoušený JINÝ KRAJ, JINÝ MRAV (4x).

Kromě standartních výukových programů byly na požadavky ZŠ Kopřivnice a ZŠ Litomyšl realizovány
i 3 programy na míru s názvem Menšiny v ČR, kterých se dohromady zúčastnilo 70 žáků.

 

Tak jako každý rok, i letos byly v rámci kampaně Česko proti chudobě připraveny nové výukové programy, tentokrát Spotřeba vody a Život ve slumu. Do kampaně se prostřednictvím 9 programů zapojilo 225 žáků na 4 školách.

 

Podtrženo, sečteno, dohromady jsme realizovali celkem 48 výukových programů/besed pro 1546 žáků mateřských, základních a středních škol.

 

Výstavy jsme během podzimu půjčovali celkem 3x. V září šlo o výstavu Globální problémy-aktuální výzvy dneška, která putovala na Letní školu rozvojové spolupráce, v listopadu jsme pro ZŠ Újezd u Brna zapůjčili výstavy dvě – Globální problémy-aktuální výzvy dneška a Stejné radosti, jiné starosti.

 

 

Projekty

Svět v jednom dni – Rozvojová témata v projektových dnech

Stejně tak jako na jaře, i na podzim jsme pokračovali v realizaci projektových dnů na pilotních školách. Přehled toho, co a kde a kdy se lektorovalo, přináší následující tabulka.

DATUM

ŠKOLA

TÉMA

25. 9. 2013

ZŠ Bludov (2. st.)

Mezinárodní den cestovního ruchu

1. 10. 2013

ZŠ Lobodice (1. st.)

Světový den sídel

10. 10. 2013

ZŠ Bludov (1. st.)

Mezinárodní den čokolády

15. 10. 2013

ZŠ Dubicko (1. st.)

Den stromů

23. 10. 2013

ZŠ Nemilany (1. st.)

Den stromů

25. 10. 2013

ZŠ Slatinice (2. st.)

Den stromů

1. 11. 2013

ZŠ Slatinice (1. st.)

Den stromů

21. 11. 2013

ZŠ Nemilany (2. st.)

Světový den výživy

13. 12. 2013

ZŠ Otrokovice (2. st.)

Světový den sídel

 

Ani letos jsme pro pedagogy nezapomněli připravit seminář, tentokrát s názvem GRV počtvrté aneb Vánoční inspirace. Konal se 28. listopadu a nesl se jak jinak, než v duchu Vánoc. První část semináře nabídla workshop o původu jablek, která v obchodech kupujeme, druhá část už byla veskrze vánoční. Pro učitele 1. stupně byl nachystán program, ve kterém se seznámili, jak se slaví Vánoce v různých zemích Evropy, program pro učitele 2. stupně zase nabídl zamyšlení nad hodnotovým a konzumním aspektem Vánoc. Semináře se zúčastnilo celkem 11 učitelů.

 

Kritické zkoumání začlenění globálních témat v historických a sociálních disciplínách ve formálním vzdělávání

S novým školním rokem se rozběhl i tento projekt. Do projektu se zapojilo celkem 15 učitelů zeměpisu, dějepisu a občanské výchovy ze 7 škol (Gymnázium Hejčín, ZŠ Nemilany, ZŠ Nedvědova, ZŠ Mánesova Otrokovice, Církevní gymnázium Německého řádu Olomouc, Masarykovo Gymnázium Příbor a ZŠ Hranice Struhlovsko).

Pro tyto učitele byl 7. září uspořádán úvodní seminář, kde se seznámili jak se samotným projektem, tak is konceptem a metodami GRV.

Na druhém semináři, konaném 16. listopadu, už učitelé poskytlikonkrétní témata a osnovy aktivit, které budou do svých hodin zpracovávat. 

V průběhu podzimu zároveň probíhal na školách výzkum začleňování GRV do výuky. Výzkum byl realizován prostřednictvím celkem 9 focus groups – setkávání učitelů a koordinátorů projektu na půdě školy, kdy byly diskutovány otázky začleňování, představy učitelů a překážky, se kterými se při začleňování GRV setkávají. Součástí výzkumu byly i dotazníky, prostřednictvím nichž se do výzkumu zapojilo na 240 učitelů.  Výsledky focus groups a dotazníků budou zpracovávány počátkem roku 2013.

 

Enviglob – co mají GRV a EV společné?

Aktivita v projektu byla během podzimu především na straně učitelů – jejich úkolem bylo ve svých hodinách vyzkoušet výukové aktivity vytvořené v rámci projektu. Dne 10. prosince se pak učitelé sešli na jednodenním semináři, jehož hlavním cílem bylo především vzájemné sdílení zkušeností z tvorby a zkoušení aktivit. Součástí semináře byl i workshop občanského sdružení Spolu Férově, zaměřený na otázky fair trade.

 

SMOK

Spolupráce s internáty Přerov a Kroměříž nekončí ani na podzim, tentokrát jsme se setkali na akcích věnujících se Africkým tancům a hip hopu. Velmi slibně vypadá také zapojení knihovny Olomouc
a Nízkoprahového centra ve Zlíně.

 

Experiencing the World

Podzim byl pro projekt především ve znamení dokončování metodik 6 nových výukových programů:

  • Hosté a hostitelé,
  • Jonáš cestuje,
  • Kdo, když ne my?,
  • Přihlížet, nebo jednat?,
  • Po stopách ztraceného mobil,
  • V restauraci svět.

Od listopadu pak probíhaly na 9 školách (ZŠ Hálkova, ZŠ Lobodice, ZŠ Horka nad Moravou, ZŠ Nemilany, ZŠ Slatinice, ZŠ Mánesova Otrokovice, ZŠ Litomyšl, Gymnázium Hejčín a Gymnázium Rýmařov) pilotáže zmíněných programů, které vedly k zapracování posledních úprav a vzniku finálních verzí metodik připravených k tisku.

Pro budoucí lektory výukových programů se 1.–2. září konalo školení. Jeho cílem bylo především rozšířit znalosti v oblastech problematiky dětských práv, aktivního občanství a udržitelného turismu, významná část školení pak byla věnována lektorským dovednostem.

Na téma květnového školení v Praze – kvalita GRV materiálů – jsme navázali i v Innsbrucku, kde jsme ve dnech 5. – 6. listopadu uspořádali Mezinárodní seminář pro 15 zájemců z České republiky, Rakouska
a Slovinska. Výstupem semináře byl vytvořený seznam kritérií, která budeme při vytváření či hodnocení metodik GRV zohledňovat. V rámci tohoto semináře zároveň došlo k dalšímu Steering team meetingu všech partnerů projektu, kde byla dojednána finální podoba společného dokumentu ke kvalitě GRV materiálů.