Pozvánka na seminář Živá knihovna jako metoda výuky

Zveme vás na seminář pro
učitele 2. stupně ZŠ a SŠ
na téma Živá knihovna jako metoda výuky, který povedou lektorky ARPOKu Zuzana Plachká (Švajgrová) a Petra Gajová.

Seminář se koná 21. března 2017 od 9:15 do 13:30 v centrum ekologických aktivit Sluňákov.

Přihláška –  ZDE
 
 Seminář je akreditován MŠMT. 
 
Vaše přihláška bude závazná, zrušit ji můžete případně na emailu jana.vyhnakova@slunakov.cz nebo telefonicky na 585 378 345.
 
 
Program
Představení výukové metody, která umožní člověku s určitou životní zkušeností stát se „živou knihou“ a sdílet svůj příběh se „čtenářem“. Seminář přinese náměty, jak lze práci s příběhem používat pro výuku témat jako je migrace, závislosti, chudoba, náboženství apod. 
 
Dozvíme se, jak je možné metodu Živé knihovny využít při výuce – k rozvíjení čtenářské gramotnosti i komunikačních dovedností žáků, v různých vyučovacích předmětech a k pokrytí průřezových témat.  
 
Získáme náměty na aktivity a materiály přímo do hodin, s jejichž pomocí můžeme s žáky zkoumat, jak fungují stereotypy a předsudky. Proč je máme, jaké jsou jejich důsledky a jak s nimi můžeme pracovat.