Přijďte na seminář

Jak začlenit témata klimatické změny, migrace, genderu či globalizace do mezipředmětové výuky? To zjistíte na semináři „Globální témata napříč předměty“.

Cílem semináře je nabídnout účastníkům konkrétní lekce pro posílení mezipředmětové výuky.  Na semináři si účastníci kromě vybraných výukových lekcí vyzkouší metody rozvíjející kritické myšlení, které mají široké využití ve školní praxi. Každý si také odnese tištěnou publikaci „Globální témata napříč předměty“. Ta obsahuje sedmnáct výukových lekcí, které se věnují čtyřem globálním tématům (migraci, klimatické změně, propojenosti světa a genderu) napříč předměty.

Lekce obsažené v publikaci jsou určené do přírodovědných i společenskovědních předmětů, byly vytvořeny učiteli a učitelkami z praxe a vyzkoušeny dle témat se stejnými skupinami žáků.

„Na lekcích se nám líbila aktuálnost tématu klimatické změny, využití mobilního telefonu při výuce a posilování vztahů ve skupině. Seminář byl hravý, činnosti se měnily, získali jsme spoustu informací o polárních oblastech.“ (zpětná vazba ze semináře 14. 11. 2023)

„Lekce jsou srozumitelné a určitě využitelné v praxi, napříč hodinami využiji lekce v rámci hodin přírodních věd a podpory nadaných dětí.“ (zpětná vazba z webináře 12. 10. 2023)

„Lekce Kdo je královnou džungle‘ je pojatá biologicky, ale je to otvírák palčivého tématu gender. U nás se hodně řeší gender, identita, dominance, druhová a sociální, já jsem lekci napojil na téma dědičnost vázaná na pohlaví, v mé třídě to otevřelo mnoho otázek na pohlaví, kde se s transgenderovou tématikou setkáváme. Bylo to velmi příjemné, nekonfliktní.“ (zpětná vazby z pilotáže lekce na gymnáziu)

 

Prezenční seminář se uskuteční 22. 2. 2024 od 9:15 h do 16 h na Sluňákově. Více informací a přihlášku je možné najít ZDE.