Učíme o globálních souvislostech 2018

Konference

Čtvrtý ročník konference “Učíme o globálních souvislostech” se bude konat 17. dubna 2018 od 9 do 17 hodin v prostorách interaktivního muzea Pevnost poznání, Olomouc. Letošní téma konference globálního rozvojového vzdělávání je “Obraz rozvojových zemí v médiích”.

Konference se díky podpoře Olomouckého kraje koná zdarma.

Záštitu nad konferencí převzal:

 • prof. Mgr. Jaroslav Miller, M. A., Ph.D.
  rektor Univerzity Palackého v Olomouci
 • Ladislav Hynek
  náměstek hejtmana Olomouckého
 • PhDr. Pavel Urbášek
  náměstek primátora města Olomouce
 • doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D.
  primátor statutárního města Olomouce

Program

V dopoledních hodinách se uskuteční prezentace od Mgr. Zdenky Burešové z Katedry mediálních a kulturálních studií a žurnalistiky na téma Úvod do mediální geografie. Poté se bude konat panelová diskuze na téma „Jaký je obraz tzv. rozvojových zemí v médiích? Jak o něm učit?“.

Pozvání do panelové diskuze přijala paní Zdenka Burešová z Katedry mediálních a kulturálních studií a žurnalistiky Univerzity Palackého, paní Tereza Hronová, mediální koordinátorka informačně vzdělávací sekce organizace Člověk v tísni nazvané Rozvojovka a paní Markéta Pastorová, garantka vzdělávací oblasti Umění a kultura a průřezových témat z Národního ústavu pro vzdělávání.

V odpoledním bloku se můžete těšit na workshop organizace ARPOK ve spolupráci se ZŠ a MŠ Leoše Janáčka, Hukvaldy na téma žákovské projekty—příklad dobré praxe „Plýtvání potravinami“. Dva workshopy zaměřené na gender a klimatickou změnu budou pod vedením pedagogů podílejících se na vytváření nových metodických materiáleů do předmětů matematika, občanská výuka a český jazyk, v rámci kterých budete společně hledat mezipředmětové vazby i s dalšími předměty. Poslední workshop „Jak žít bez odpadu“ bude pod taktovkou Czech Zero Waste a Masarykova gymnázia Příbor.

Cílem diskuze je zjistit, jaký obraz tzv. rozvojových zemí přináší česká média a jak můžeme tato témata přinášet do výuky.

Hosté budou hledat odpovědi na otázky:

 • Jak současná média zobrazují tzv. rozvojové země? Mohou svým pojetím manipulovat čtenáře či posluchače?

 • Vnímáme svět v dnešní rychlé době skrze vlastní zkušenost nebo už více spoléháme na prožitek skrze zprostředkovaný mediální obraz?

 • Jak souvisí výběr a prezentace zpráv v médiích se stereotypy a předsudky?

 • Jak odhalit dezinformace a kde hledat ověřená fakta?

 • Jak ve výuce pracovat s předsudky a zjednodušujícími soudy o tzv. rozvojových zemích?

V odpoledním bloku se můžete těšit na dílnu organizace ARPOK s tématem Světová škola, workshop pod vedením Demagog.cz, platformy ověřující fakta a na dílnu s názvem Jak na mediální výchovu na ZŠ pod vedením pedagogů ze ZŠ Příbor Jíčinská. Dále pak na workshop od vzdělávacího programu Člověka v tísni, Varianty, který bude zaměřený na práci s novou metodikou ke knize Největší přání: svět ve výuce – s příběhy za hranice předmětů.