Učíme o globálních souvislostech 2019

Konference

Konference Učíme o globálních souvislostech V. na téma „Udržitelný rozvoj v životě školy“ se bude konat 11. dubna 2019. Konference je určena pedagogům, ředitelům, budoucím pedagogům, lektorům a pracovníkům neformálního vzdělávání se zájmem o téma udržitelnosti.

Pro účastníky je zajištěno občerstvení a obdrží metodické materiály pro výuku globálních témat na škole. Účast na konferenci je ZDARMA. Účastníci obdrží certifikát o absolvování od instituce akreditované MŠMT.

Program

Dopolední blok bude věnován třem řečníkům, kteří se zabývají ve své profesi tématu udržitelnosti. Našimi hosty jsou:

  • Doc. RNDr. Pavel Nováček, CSc
    Katedra rozvojových a environmentálních studií Univerzity Palackého
  • Mgr. Jitka Burianová
    Ministerstvo životního prostředí, Dost bylo plastu
  • Helena Škrdlíková
    Udržitelný Palacký

V odpoledním bloku se můžete těšit na workshop organizace ARPOK ve spolupráci se ZŠ a MŠ Leoše Janáčka, Hukvaldy na téma žákovské projekty—příklad dobré praxe „Plýtvání potravinami“. Dva workshopy zaměřené na gender a klimatickou změnu budou pod vedením pedagogů podílejících se na vytváření nových metodických materiáleů do předmětů matematika, občanská výuka a český jazyk, v rámci kterých budete společně hledat mezipředmětové vazby i s dalšími předměty. Poslední workshop „Jak žít bez odpadu“ bude pod taktovkou Czech Zero Waste a Masarykova gymnázia Příbor.