Učíme o globálních souvislostech 2020

Konference

Na konferenci se přihlašujte do 9. 8. 2020 vyplněním registračního formuláře. Přihlašování na konferenci prodlouženo do 14. 8. 2020.

Anotaci jednotlivých workshopů a harmonogram najdete v přiložené pozvánce.

Těšíme se na Vás!

Program

V dopoledním bloku představí Michal Broža, vedoucí informační kanceláře OSN pro ČR, Cíle udržitelného rozvoje, zaměří se na výhled plnění daných Cílů do roku 2030. Na něj naváže publicista Daniel Tichý, autor filmů “Klima mění Česko” a “Česko chrání klima”, o příkladech dobré praxe v oblasti klimatických opatření.

Odpolední blok otevřou workshopy:

  • Myslíme na svět — od malých projektů k velké změně.
  • Get up and Goals! Jak začlenit globální témata do života školy

Následně představí Monika Olšáková, učitelka z MŠ a ZŠ Janovice, držitelka ocenění Global Teacher Prize ČR 2019, se svým kolegou Lukášem M. Pitříkem konkrétními příklady, jak globální témata uchopit v praxi.