Učíme o globálních souvislostech 2023

Konference

Konference Učíme o globálních souvislostech IX. na téma „Moc slova“ se konal 23. 8. 2023. 

Spolu s našimi hosty jsme se podívali na to, jak mohou slova ovlivňovat chápání a porozumění vztahů mezi lidmi.

Tereza Čajková představila, jak odlišné příběhy mohou vyplývat z různých forem výkladu globálních událostí.
Jakub Švec nastínil, jak pomocí slov vytváříme (ne)bezpečí v lidech kolem nás.
Marika Zadembská ukázala souvislosti mezi čtenářskou gramotností a globálními tématy. 

Konferencí nás provázel Petr Sucháček.

Záštitu nad konferencí převzal radní Olomouckého kraje Mgr. Aleš Jakubec, Ph.D. Děkujeme.

Odpoledne vyplnily workshopy

 • Usměrňujeme své okolí tak, abychom byli partnerští, ale i důrazní aneb „jemný buldozer“ (Jakub Švec, Mantaedu)

 • Globální témata napříč předměty (Johana Krajčírová)

 • Čtení a globální témata (Marika Zadembská, Lenka Pánková)

Anotace k přednáškám a workshopům níže na stránce.

Program

Našimi hosty byli:

 • Tereza Čajková
  Pedagogická fakulta Univerzity Britské Kolumbie v Kanadě
 • Jakub Švec
  lektor osobnostně sociální výchovy
 • Marika Zadembská
  Knihovna Třinec

Konference je pro účastníky zdarma díky finanční podpoře z prostředků České rozvojové agentury v rámci zahraniční rozvojové spolupráce ČR a Olomouckého kraje. Děkujeme!

Anotace vstupů

Kam slova směřují naši představivost?

Jaké systémy (mocenské, společenské) pomáhá udržovat v chodu naše volba slov a termínů ve výuce? Jak odlišné příběhy mohou vyplývat z různých forem výkladu globálních událostí? Příspěvek představí otázky, které otevírá kritický přístup ke globálnímu vzdělávání. Zaměří se na konkrétní příklady ovlivňující vnímání a prožívání vztahů k ostatním lidem a k živému světu na planetě. Příspěvek bude propojený s diskuzí.

Tereza Čajková se na Pedagogické fakultě Univerzity Britské Kolumbie v Kanadě zabývá tématy související s kolonialitou, ekologickou neudržitelností, ztrátou biodiverzity a změnou klimatu. Zajímá ji, jaké přístupy ke vzdělávání mohou být vhodné pro přípravu na vyrovnávání se s četnými současnými a budoucími výzvami a krizemi. 

Jak pomocí slov vytváříme (ne)bezpečí v lidech kolem nás

Slova mají velkou moc, to není žádné tajemství. Slovem můžeme příslovečně pohladit či zranit. Tím, jak komunikujeme vytváříme bezpečné prostředí nebo také (často bohužel) i nebezpečí a odpor. V krátké přednášce se podíváme na to, jak pomocí slov (spíše) vytvářet bezpečí a na co si dávat pozor, abychom nevytvářeli nebezpečí.

Jakub Švec vystudoval na FF UK v Praze na katedře pedagogiky obor „osobnostní a sociální výchova“ a právě osobnostním a sociálním rozvojem (tedy tím, jak řídit sám sebe a jak rozvíjet mezilidské dovednosti) se profesně zabývá již 30 let. Působil jako školní psycholog na ZŠ, věnuje se primární a sekundární prevenci, řeší školní šikanu, působí ve vzdělávání pedagogů, vede kurzy strategického plánování, zabývá se mediací konfliktů,  učí na SŠ a na VŠ. Spolupracoval či spolupracuje s organizacemi Projekt Odyssea, Jules a Jim, Sue Ryder, Nevypusť duši, ARPOK, Brontosaurus, Skaut, Cesta integrace, KVIC, Post Bellum, SCIO, Člověk v tísni.

Čtenářská gramotnost a globální témata

Kde jinde hledat moc slova, než v knihách a příbězích. Během přednášky si představíme zajímavé knižní tipy, ve kterých se prolínají inspirativní příběhy dětí i mladých lidí vhodné nejen do hodin literatury. Knihy, které vám nabídnou zajímavá témata k zamyšlení a diskusi. Součástí přednášky budou také praktické ukázky práce s texty.

Marika Zadembská – velká čtenářka, sběratelka dobrých knih, žena s hlavou v oblacích, knihovnice, lektorka, skautka a máma dvou synů. Vede Knihovnu pro děti a mladé v Třinci. Baví ji projíždět republiku křížem krážem, povídat si o knihách a čtení, inspirovat a motivovat ke čtení druhé. Pořádá čtenářský festival v Třinci „ČteFesT“ a vytvořila mobilní aplikaci pro doporučování knih dětem „Čtenářský metr“.

Anotace workshopů

Usměrňujeme své okolí tak, abychom byli partnerští, ale i důrazní aneb „jemný buldozer“ (Jakub Švec, Mantaedu)

Workshop navazuje na dopolední přednášku. Rozvíjí důležité téma: jak usměrňovat nežádoucí chování našich žáků. Když totiž probíráme globální témata (např. v současnosti aktuální válku na Ukrajině, ale i témata související s dětskou prací, spravedlivým obchodem, migrací, odpovědnou spotřebou apod.) může dojít k vášnivým diskusím, kde v silných emocích mohou padat slova a tvrzení, která mohou být už „přes čáru“. Jak s tím pracovat, jak na tzv. „hate speech“ nereagovat jen dalším podrážděným „hejtováním“ v roli učitele? Hlavním cílem tohoto workshopu je proto prozkoumat, jak postupovat při probírání globálních témat, kdy chceme ve třídě vytvářet bezpečné a sdílné prostředí.  Na workshopu si tak ukážeme konkrétní postupy, jak vytvářet bezpečnou a kooperativní atmosféru, jak podněcovat žáky k diskusi, jak udržet kázeň a hlídat pravidla a zejména jak reagovat na projevy nesnášenlivého chování. Seminář je prakticky orientován, očekáváme aktivní zapojení účastníků.

Jakub Švec – informace o Jakubovi najdete v sekci „Přednášky“.

Globální témata napříč předměty (Johana Krajčírová)

Jak otevřít globální téma napříč několika předměty si ukážeme během interaktivního workshopu. Vyzkoušíme si lekce do konkrétních předmětů (především do těch přírodovědných) a budeme diskutovat, jak jsou vzájemně propojeny a přispívají k mezipředmětové výuce. Lekce vytvářeli učitelé 2. stupně ZŠ k tématům jako jsou klimatická změna, migrace, gender, propojenost světa a budou k dispozici v komplexní metodice. Co si z workshopu odnesete? Nové metodické materiály, inspiraci a podněty od vašich kolegů.

Johana Krajčírová je lektorkou globálního vzdělávání od roku 2010. Absolvovala Mezinárodní rozvojová studia, která ji otevřela prostor ke stážím v rozvojových zemích i globálnímu vzdělávání. V ARPOKu se aktuálně věnuje tvorbě metodických materiálů například pro projekt Globální témata napříč předměty, který představuje, jak začlenit globální témata do běžné výuky.

Čtení a globální témata (Marika Zadembská, Lenka Pánková)

Workshop má za cíl představit beletristické knihy, které pracují s globálními tématy. Součástí je vyzkoušet si, jakým způsobem lze s texty pracovat ve výuce. Prostor bude také věnován sdílení zkušeností mezi účastníky. Workshop není určen jen pro vyučující českého jazyka, ale pro všechny, kteří se nebojí pracovat s textem ve výuce.

Lenka Pánková působí v ARPOKu od roku 2005, kde se věnuje globálnímu rozvojovému vzdělávání. Vytváří lekce či metodické materiály, lektoruje semináře pro učitele a podílí se na chodu celé organizace. Poslední dobou propadla kouzlu dětských knih a hledá ty, které pomáhají dětem ukazovat propojenosti světa.

Marika Zadembská – informace o Marice najdete v sekci „Přednášky“.

***

Fotografie z akce najdete na webu ARPOKu v sekci O nás-fotogalerie.