Světová škola – školní rok 2017/2018

Například studenti Gymnázia Olomouc-Hejčín seznámili více než stovku žáků ze tří škol s problematikou předsudků vyplývajících z rolového uspořádání ve společnosti v rámci projektového dne I kluci pláčou. V Jindřichově se zase věnovali tématu vody (hospodaření, virtuální voda aj.) v rámci akce Voda nad zlato.