Světová škola – školní rok 2021/2022

Školní rok 2021/2022 nás opět poznamenal dalším kolem pandemie Covid-19. Možná i proto byl zájem o vstoupení do programu nižší než obvykle, učitelé zvažovali, zda se do ročního programu přihlásit. Nakonec se přihlásilo 8 statečných škol, které 15. června získaly titul Světová škola na Summitu Světových škol v pražském DOXu a přiřadily se do rodiny Světových škol. Jejich počet tak narostl na 115 škol v ČR.

ARPOK ve školením roce 2021/2022 provázel dvě školy na cestě za titulem, a sice ZŠ Ostrava, Matiční 5 a ZŠ Gaudí s.r.o.

A jaké připravily týmy žáků a učitelů výše uvedených škol místní akce?

Sportujeme pro Afriku

Základní škola Ostrava, Matiční se věnovala podpoře vzdělávání (cíli SDG4). Komunitní akce proběhla ve formě sportovního odpoledne, kdy žáci mohli svým zapojením podpořit partnerskou knihovnu a vzdělávací centrum v Sierra Leone. Součástí sportovních aktivit byly i sportovní disciplíny z této africké země. Výtěžek z akce byl věnován podpoře knihovny v Sierra Leone. Akce kromě podpory vzdělávání přispěla ke snižování nerovností a rozvoji solidarity (cíl SDG10).

Den pro Tibet

Škola Gaudi si pro cestu k titulu Světová škola vybrala téma svobody, která je důležitou součástí filozofie školy. Žáci a učitelé se při přípravě místní akce věnovali problematice Tibetu a na jeho podporu uskutečnili 10. 3. Zvonkový průvod městem Příbor, na který pozvali ostatní školy ve městě a v místní restauraci uspořádali happening a výstavu o Tibetu. Těmito akcemi si žáci i učitelé školy ukázali, že i děti mohou být iniciátory a hybnou silou občanské aktivity. Žáci základní školy tématem přispěli k cíli SDG16.

Oběma novým Světovým školám gratulujeme a smekáme před všemi ostatními učiteli a učitelkami, kteří letos své žáky aktivitami Světovky provázeli.