Týden globálního vzdělávání 2016

Bezpečí na internetu

V Týdnu globálního vzdělávání jsme hledali cesty, jak udržovat bezpečnou rovnováhu mezi dobrými a špatnými stránkami ve světě i v nás samotných.

Z denních zpráv lehce podlehneme pocitu, že žijeme v době plné násilí. Média nás zásobují obrazy válečných konfliktů, ničení životního prostředí, neřízené migrace, nemocí a bídy. Všechny tyto skutečnosti v nás probouzí nejen strach a nejistotu, ale také soucit a touhu pomáhat.

Zajistit bezpečí vyžaduje vzájemnou důvěru, toleranci a respekt. Znamená odvahu postavit se proti stavění zdí, boření mostů a nenávisti vůči ostatním. Neobejdeme se bez umění rozeznat skutečné ohrožení od pouhého strašení ani bez schopnosti na něj přiměřeně reagovat.

23. listopadu 2016 se konala panelová diskuze o bezpečí na internetu, které se zúčastnili zástupci škol zapojených do Týdne globálního vzdělávání spolu s jejich žáky. Pozvání na diskuzi přijali Mgr. Vítězslav Slíva z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy, Jan Tvrdoň z projektu Demagog.cz a zástupci olomouckého projektu E-bezpečí – Mgr. Kamil Kopecký, Ph.D. a PhDr. René Szotkowski, Ph.D.

Více informací o panelové diskuzi si můžete přečíst v naší tiskové zprávě.