Týden globálního vzdělávání 2022

Ročník 2022

Informace ke konferenci

Školy letos hledaly odpovědi na otázku Jak vytvořit udržitelný svět, a to v kontextu energií. Cílem bylo, aby se žáci seznámili s problematikou energií v historii a v současnosti, uměli si dát do souvislostí téma energií s dalšími globálními tématy a dokázali posoudit možnosti energií v budoucnu (s ohledem na jejich udržitelnost).

Celý program se skládal ze čtyř aktivit:

1) Učitelé ve svých třídách zrealizovali výukové lekce, v rámci kterých žáci porovnávali výhody a nevýhody různých zdrojů energie, uvědomovali si propojenost světa, simulovali práci zastupitelů obce a vymýšleli řešení na zlepšení života v obci v zájmu udržitelného rozvoje.

2) Žáci se zúčastnili webináře zaměřeného na digitální dovednosti. Webinář vedla Kateřina Švidrnochová a žáci si během něj vyzkoušeli práci v programech Padlet, Canva a Storyboardthat.

3) Žáci využili dovednosti z webináře a za pomoci učitelů vytvořili digitální výstupy (např. komiksy, plakáty, videa nebo podcasty) na téma udržitelnost a energie.

Podívejte se na galerii vybraných žákovských digitálních výstupů:

  4) Žáci a učitelé se zúčastnili online konference, která byla živě vysílána 15. 11. 2022. Hosty na konferenci byli:

  • Marek Krčál z Fakt o klimatu, který se zabýval transformací energetiky, energetickou suverenitou a vztahem mezi energetikou a dalšími globálními tématy.
  • Petr Kucka z Ekologického institutu Veronica, který se zabýval udržitelnými komunitami v souvislosti s energetikou.
  • Katarína Kováčová z organizace NaZemi, která hovořila o energiích v souvislosti s konceptem nerůstu.

  Programu se zúčastnilo zhruba 533 žáků z 14 škol z celé České republiky.

  Program a medailonky hostů si prohlédněte níže.

  Podívejte se na záznam online konference:

  Hosté diskuze

  Marek Krčál

  Transformace energetiky pro ochranu klimatu a energetickou suverenitu
  Tři čtvrtiny skleníkových plynů vzniká při spalováním fosilních paliv kvůli produkci energie. Těžba a dovoz fosilních paliv je navíc často mimo kontrolu států a jejich vlád. Současný výpadek plynu a ropy z Ruska je ilustrací globálního problému energetické nesoběstačnosti. Můžeme českou, evropskou i světovou energetiku transformovat na bezemisní a co více lokální? A tím se zasadit za ochranu klimatu a národní energetickou bezpečnost a jako bonus získat čistší ovzduší?
  Marek Krčál je matematik, výzkumník a vývojář umělé inteligence, jehož koníčkem jsou témata spjatá s ochranou klimatu. Přispívá rovněž k projektu faktaoklimatu.cz.

  Petr Kucka

  Udržitelné komunity nejen z pohledu energetiky
  Co jsou to udržitelné komunity? Jak souvisí s energetickými surovinami? Co znamená udržitelnost z pohledu energií? Kolik nám ještě zbývá uhlíkového rozpočtu? Proč se musíme rychle zbavit fosilních energií s tím, že je zásadní začít u sebe? A zároveň proč nestačí u sebe skončit a je třeba tvořit udržitelné komunity? Na tyto otázky odpoví ekologický aktivista z maringotky ve Valašských Kloboukách Petr „Ajs“ Kucka z Ekologického institutu Veronica.

  Katarína Kováčová

  Energetika jako součást konceptu nerůstu
  Společným jmenovatelem klimatických a sociálních krizí dnešní doby je ekonomický systém, který upřednostňuje růst a zisk pro malou část společnosti na úkor naplňování potřeb většiny lidí a přírody. Během bloku se podíváme na jeho kritiku a představíme si koncept nerůstu, který je vizí ekonomiky a společnosti, která umožní žít dobrý život všem uvnitř planetárních limitů. Společnosti, kde nikdo nemá příliš málo a nikdo příliš mnoho. V rámci energetické krize, kterou dnes prožíváme, se musíme bavit nejen o tom, jaké zdroje energií používáme a budeme používat, ale také o snižování spotřeby, systémové změně a decentralizaci energetiky – s otázkami do takových debat přichází právě hnutí nerůstu.
  Katarína Kováčová působí v organizaci NaZemi, kde je lektorkou globálního vzdělávání a součástí nerůstového týmu, jehož hlavním cílem je šířit povědomí o nerůstu v českém prostředí. V posledních měsících pracovala na přípravách nerůstové metodické brožuře pro vzdělavatele a vzdělavatelky. Když nestuduje a nepracuje, svůj čas tráví v klimatickém hnutí, konkrétně v kolektivu Limity jsme my, které pomocí občanské neposlušnosti usiluje o konec uhlí v ČR a klimatickou spravedlnost.

  Jaké jsou reakce na Týden globálního vzdělávání 2022?

  • ředitelka školy ZŠ Floriána Bayera

   Mgr. Vlasta Geryková

   „Online konference je již po několikáté velmi dobře a kvalitně připravena. Žáci mají možnost slyšet zajímavé příspěvky odborníků na vždy vhodně a dobře vybraná témata, která reagují i na aktuální situaci – zdroje energie a problematika v současné době a především přínosné příklady jejich vrstevníků či škol z praxe, digitální výstupy. V dalších hodinách poté vždy ještě se žáky diskutujeme o příspěvcích, co žáky zaujalo a využíváme poznatků k obohacení hodin, neboť si žáci píší poznámky a body při sledování konference, co by z konference chtěli dovysvětlit či více probrat. Děkujeme moc za veškeré aktivity nejen v Týdnu globálního vzdělávání. Poskytujete nám zajímavé a pro žáky přitažlivé a obohacující výukové lekce, kterými můžeme rozšířit výuku i vyzkoušet se žáky moderní metody výuky, které aktivity nabízejí. Online konference super, pořádejte určitě dál veškeré aktivity, za které ARPOK moc chválíme a oceňujeme. Myslím, že právě školy, které dlouhodobě spolupracují s ARPOKEM a zapojují se do jeho aktivit, jsou na vysoké úrovni v tématice předávání globálních témat žákům ať již ve výchovně vzdělávacím procesu i v životě školy a komunity. A právě tyto, a především moravské, školy, dosahují pak na mnohá další celorepubliková ocenění či úspěchy např. i ve Světové škole – viz naše ocenění Cenou inspirace 2022 Světové školy. Dosáhli jsme ho i díky Vám – dlouhodobá podpora, inspirace, aktivity, projekty pro školy, vzdělávací materiály atd. DĚKUJEME!“

  • ZŠ a MŠ Ptení

   Mgr. Jakub Ambros

    „Diskuze přinesla podněty a nápady pro život na vesnici a opatření ve škole.“

  • ZŠ a MŠ A. Štěpánka Dolany

   Mgr. Gabriela Šťastná

   „Moc děkujeme na Vaší práci. Účast na Týdnu globálního vzdělávání jsme si užili a naučili se mnoho nového.“

  • žák ZŠ Floriána Bayera Kopřivnice

   „Bavilo mě přemýšlet o výhodách a nevýhodách zdrojů energie.“ (žák ZŠ Floriána Bayera Kopřivnice)

   Týden globálního vzdělávání je realizován v rámci projektu Učíme v globálních souvislostech za finanční podpory České rozvojové agentury v rámci zahraniční rozvojové spolupráce ČR, Olomouckého kraje a společnosti Edhouse s.r.o. 

   Festival globálního vzdělávání

   I letos proběhl v Praze Festival globálního vzdělávání, který pořádalo FoRS ve spolupráci se svými členskými organizacemi. Více informací zde.

   Záznam panelové diskuze

   Starší ročníky

   Klimatická změna
   ročník 2020
   Naše klima se mění a my s ním
   ročník 2019
   Mysli globálně, jednej lokálně
   ročník 2018
   Tvoje cesta, tvoje stopa!
   ročník 2017
   Bezpečí na internetu: Svět v bezpečí
   ročník 2016
   Migrace: Na jedné lodi
   ročník 2015
   Potravinová bezpečnost: Víme, co jíme?
   ročník 2014