Týden globálního vzdělávání 2023

Žáci se letos zamýšleli nad tím, proč máme tendenci pohlížet na svět a globální témata negativním úhlem pohledu. Cílem konference bylo, aby se žáci dozvěděli, co nás k tomuto negativnímu úhlu pohledu vede a jak si začít všímat pozitivních změn a situací ve světě, v České republice nebo ve svém blízkém okolí.

Celý program se skládal ze tří aktivit:

1) Učitelé ve svých třídách zrealizovali úvodní výukovou lekci, v rámci které se žáci zamýšleli nad tím, jak vnímají současnou Afriku a tím, jak je v médiích prezentována klimatická změna.

2) Žáci a učitelé se zúčastnili online konference, která byla živě vysílána 24. 10. 2023. Hosty na konferenci byli:

 • Jiří Preis ze Západočeské univerzity v Plzni, který žáky seznámil s knihou Faktomluva od Hanse Roslinga. Zaměřil se na instinkty negativity, strachu a osudovosti, které nás ovlivňují v našem pohledu na svět.
 • Tomáš Lindner z časopisu Respekt, který hovořil o tom, proč je potřeba si ověřovat informace a proč je důležité psát články v kontextu.
 • publicista Daniel Tichý (např. televizní série „Česko a Evropa řeší klima (2022)“, který hovořil o emocích spojených s klimatickou změnou a představil praktické tipy, jak můžeme přetavit úzkost a strach o naši planetu v pozitivní myšlení a konkrétní činy.

Podívejte se na záznam online konference:

3) Učitelé ve svých třídách zrealizovali reflektivní výukovou lekci, pomocí níž si mohli žáci zopakovat a propojit informace z konference a úvodní lekce. Podívejte se, co si žáci podle svých slov z konference odnáší:

 • GEW2023_1
 • GEW2023_2
 • GEW2023_3
 • GEW2023_4

  Programu se zúčastnilo 473 žáků z 16 škol z celé České republiky.

  Jaké jsou reakce učitelů na online konferenci 2023?

  • ředitelka školy ZŠ Floriána Bayera

   Mgr. Vlasta Geryková

   „ARPOKEM opět jako každoročně skvěle zorganizován Týden globálního vzdělávání – vhodný výběr výukových lekcí, přínosná konference se zajímavý a aktuálními tématy, opět vždy je přidáno něco nového, zajímavého – výuková metoda (např. myšlenková mapa) ve výukových lekcích, zapojení účastníků konference – otázky, úkoly, prezentace výsledků atd.

   Žákům se vše líbilo, zaujala je témata i výukové lekce – u nás hlavně myšlenková mapa zabodovala a zasíláme ji pro ukázku v příloze, byli aktivní. Je dobře, že žáci se mohou s aktuálními globálními tématy seznamovat pro ně přitažlivou a zajímavou formou nejen výkladem např. ve výuce. Taktéž vítáme jako vždy a oceňujeme možnost zapojení i žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, které ve zvýšené míře vzděláváme, vše je jimi zvládnutelné a srozumitelné s naší dopomocí a motivací. DĚKUJEME!“

  • Gymnázium J. V. Jirsíka, České Budějovice

   Mgr. Vladimír Vlášek

   „Velké díky za výbornou a poučnou událost. Děkujeme za možnost účastnit se. Prezentovaná témata jsou důležitá, žáci o nich potřebují slyšet i mluvit.“

  • ZŠ a MŠ Ptení

   Mgr. Eva Třísková

   „Konference na zadané téma splnila mé očekávání. Byli pozváni zajímaví hosté s bohatými zkušenostmi ze svých cest a jejich vyprávění bylo poutavé. Dozvěděli jsme se nové informace o globálních tématech. I o tom, že si máme všímat pozitivních změn v ČR i ve světě.“

  • ZŠ a MŠ Písek, příspěvková organizace

   Mgr. Tomáš Minks

   „Byl jsem mile překvapen úrovní konference, jak po odborné, tak i po technické stránce. Reakce byly kladné, žákům se konference velmi líbila, aktivně se zapojovaly do aktivit na Mentimeteru, pokládali rovněž dotazy, na které dostali během konference odpovědi.“

  • ZŠ pro tělesně postižené, Opava

   Mgr. Jana Vaňková

   „Máme radost, že jsou konference každý rok. Přejeme Vám – celému tvůrčímu týmu hodně sil a nadšení pro práci na nadcházející rok. Děkujeme.“

   Týden globálního vzdělávání je realizován v rámci projektu Učíme v globálních souvislostech za finanční podpory České rozvojové agentury v rámci zahraniční rozvojové spolupráce ČR a Olomouckého kraje.