Brenda ze Zambie (MŠ, 5-6 let)

Děti se zábavnou a interaktivní formou dozví, jak vypadá život jejich vrstevníků na druhé straně zeměkoule – rodina a škola, volný čas, s čím si hrají apod. Setkávají se s rozmanitostí a učí se s ní vyrovnávat a reagovat na ni.

Cílová skupina – MŠ (děti pouze předškolního věku, 5-6 let)

Délka programu – 60 minut

Cena programu – 45 Kč/dítě + cestovné lektorů*

Pomůcky – CD přehrávač nebo PC s reproduktory, pastelky pro děti

Objednání  výukový program si objednávejte ZDE 

Zařazení do RVP:

 • Dítě a ten druhý – vytváření prosociálních postojů (rozvoj sociální citlivosti, tolerance, respektu, přizpůsobivosti apod.)

 • Dítě a společnost – vytváření povědomí o existenci vlastní kultury a národnosti i ostatních kultur a
  národností

 • Dítě a svět – poznávání jiných kultur i kultur vlastních

Kontaktní osoba

Anna Mairingerová
telefon: 581 111 907
e-mail: anna.mairingerova@arpok.cz

PODMÍNKY PRO REALIZACI VÝUKOVÝCH PROGRAMŮ

*Cestovné lektorů

 • Školy sídlící na území města Olomouce cestovné lektorů nehradí.
 • Školy sídlící mimo území města Olomouce hradí náklady na cestovné ve výši: 4 Kč x počet km x počet lektorů.
 • Počet km určujeme dle plánovače na serveru mapy.cz.
 • Mimo území města Olomouce pojedeme pouze v případě, že si daná škola objedná minimálně 2 výukové programy.

*Lektorné

 • Pedagogové jsou přítomni ve všech třídách po celou dobu trvání výukových programů.
 • Minimální počet dětí je stanoven na 15, maximální počet dětí ve třídě je stanoven na 25 (v případě většího počtu žáků v jedné třídě je nutná individuální domluva předem).
 • V případě menší účasti na programu, hradí objednatel lektorné za 15 dětí.
Facebook Podpořte nás Zapojte se Newsletter