Plýtvání potravinami

Žáci se během programu na téma plýtvání potravinami zamyslí nad svým spotřebitelským chováním, porovnají nákupní potravinový koš rozvojové a rozvinuté země a navrhují způsoby, jak by šlo plýtvání potravinami omezit.

Cílová skupina – žáci 2. stupně ZŠ

Délka programu –  90 minut

Cena programu – 45 Kč/žák + cestovné lektorů*

Pomůcky –  třída s pohyblivými lavicemi, psací pomůcky, PC s reproduktory, dataprojektor

Objednání  výukový program si objednávejte ZDE 

Zařazení do RVP:

 • Výchova k občanství (mezinárodní vztahy, integrující se svět- globalizace)
 • Zeměpis (společenské a hospodářské prostředí – světové hospodářství)
 • Člověk a zdraví (zdravý způsob života a péče o zdraví – výživa a zdraví)
 • Osobnostní a sociální výchova (rozhodování v eticky problematických situacích všedního dne)
 • Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (Evropa a svět nás
  zajímá)
 • Environmetální výchova (lidské aktivity a problémy životního prostředí)

Tento výukový program lze objednat spolu s programem Konec doby plastové jako tematický den v rozsahu 4 vyučovací hodiny – 65Kč/žák

Kontaktní osoba

Anna Mairingerová
telefon: 581 111 907
e-mail: anna.mairingerova@arpok.cz

PODMÍNKY PRO REALIZACI VÝUKOVÝCH PROGRAMŮ

*Cestovné lektorů

 • Školy sídlící na území města Olomouce cestovné lektorů nehradí.
 • Školy sídlící mimo území města Olomouce hradí náklady na cestovné ve výši: 4 Kč x počet km x počet lektorů.
 • Počet km určujeme dle plánovače na serveru mapy.cz.
 • Mimo území města Olomouce pojedeme pouze v případě, že si daná škola objedná minimálně 2 výukové programy.

*Lektorné

 • Pedagogové jsou přítomni ve všech třídách po celou dobu trvání výukových programů.
 • Minimální počet žáků je stanoven na 15, maximální počet žáků ve třídě je stanoven na 25 (v případě většího počtu žáků v jedné třídě je nutná individuální domluva předem).
 • V případě menší účasti na programu, hradí objednatel lektorné za 15 žáků.
Facebook Podpořte nás Zapojte se Newsletter