Život v pralese (MŠ, 5-6 let)

Děti podniknou cestu do pralesa, během níž se seznámí s rostlinami a zvířaty, které tam žijí. Stanou se na chvíli lidmi z pralesa, vyrobí si masky a dozví se, co všechno nám prales dává a seznamují se tak s propojeností světa.

Cílová skupina – MŠ (děti pouze předškolního věku, 5-6 let)

Délka programu – 60 minut

Cena programu – 45 Kč/dítě + cestovné lektorů*

Objednání  výukový program si objednávejte ZDE 

Pomůcky – CD přehrávač nebo PC s reproduktory, pastelky pro děti

Zařazení do RVP:

  • Dítě a společnost – vytváření povědomí o existenci ostatních kultur a národností
  • Dítě a svět – vytváření elementárního povědomí o širším přírodním, kulturním i technickém prostředí, o jejich rozmanitosti, vývoji a neustálých proměnách; vytvoření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, se živou a neživou přírodou, lidmi, společností, planetou Zemí

Kontaktní osoba

Anna Mairingerová
telefon: 581 111 907
e-mail: anna.mairingerova@arpok.cz

PODMÍNKY PRO REALIZACI VÝUKOVÝCH PROGRAMŮ

*Cestovné lektorů

  • Školy sídlící na území města Olomouce cestovné lektorů nehradí.
  • Školy sídlící mimo území města Olomouce hradí náklady na cestovné ve výši: 4 Kč x počet km x počet lektorů.
  • Počet km určujeme dle plánovače na serveru mapy.cz.
  • Mimo území města Olomouce pojedeme pouze v případě, že si daná škola objedná minimálně 2 výukové programy.

*Lektorné

  • Pedagogové jsou přítomni ve všech třídách po celou dobu trvání výukových programů.
  • Minimální počet dětí je stanoven na 15, maximální počet dětí ve třídě je stanoven na 25 (v případě většího počtu žáků v jedné třídě je nutná individuální domluva předem).
  • V případě menší účasti na programu, hradí objednatel lektorné za 15 dětí.
Facebook Podpořte nás Zapojte se Newsletter