Výukový program: Brenda ze Zambie

Stupeň vzdělání

mateřské školy

Cílová skupina

MŠ (děti pouze předškolního věku, 5-6 let)

Délka programu

60 minut

Cena programu

70 Kč/dítě + cestovné lektorů

Pomůcky

pastelky a lepidla pro děti, mapa světa

Kontaktní osoba

Veronika Hypšová
telefon: 581 111 907
e-mail: info@arpok.cz


Objednání programu

Pro objednání programu pokračujte na formulář.

Popis programu

Děti se zábavnou a interaktivní formou dozví, jak vypadá život jejich vrstevníků na druhé straně zeměkoule – rodina a škola, volný čas, s čím si hrají apod. Setkávají se s rozmanitostí a učí se s ní vyrovnávat a reagovat na ni.

Zařazení do RVP

  • Dítě a ten druhý – vytváření prosociálních postojů (rozvoj sociální citlivosti, tolerance, respektu, přizpůsobivosti apod.)
  • Dítě a společnost – vytváření povědomí o existenci vlastní kultury a národnosti i ostatních kultur a národností
  • Dítě a svět – poznávání jiných kultur i kultur vlastních

Co na výukový program/projektový den říkají školy?

„Program Brenda ze Zambie byl dobře připravený vzhledem k věkové skupině přibližně dvaceti dětí. Lektorka uměla zaujmout, její přístup byl přívětivý, vyprávění zajímavé. Měla připravené pomůcky – mapy, obrázky, oblečení, omalovánky, pomůcky k rukodělné činnosti. Činnosti se střídaly, takže děti udržely pozornost. Děti se dozvěděly něco o životě v této africké zemi, o vzdělání, práci, jídle, oblékání a zvířatech, které tam žijí. Nejvíce se jim líbila výroba jednoduchého rytmického nástroje z víček od limonád. Byla by škoda, kdyby tyto programy neměly možnost pokračovat.“  (MŠ Lužická, Olomouc)

„Děkujeme za dva pěkné programy pro děti z naší mateřské školy. Dozvěděly se nenásilnou a přiměřenou formou o životě dětí z jiné země. Byly také zapojeny do výroby doplňku (čepice a hudební nástroj), který si odnesly domů. Děti byly činnostmi zaujaty, dozvěděly se něco nového. Myslím si, že by bylo velmi dobré v těchto programech pokračovat.“  (MŠ Rokytnice)