Výukový program: Brenda ze Zambie

Stupeň vzdělání

mateřské školy

Cílová skupina

MŠ (děti pouze předškolního věku, 5-6 let)

Délka programu

60 minut

Cena programu

70 Kč/dítě + cestovné lektorů

Pomůcky

CD přehrávač nebo PC s reproduktory, pastelky pro děti

Kontaktní osoba

Veronika Hypšová
telefon: 581 111 907
e-mail: info@arpok.cz


Objednání programu

Pro objednání programu pokračujte na formulář.

Popis programu

Děti se zábavnou a interaktivní formou dozví, jak vypadá život jejich vrstevníků na druhé straně zeměkoule – rodina a škola, volný čas, s čím si hrají apod. Setkávají se s rozmanitostí a učí se s ní vyrovnávat a reagovat na ni.

Zařazení do RVP

  • Dítě a ten druhý – vytváření prosociálních postojů (rozvoj sociální citlivosti, tolerance, respektu, přizpůsobivosti apod.)
  • Dítě a společnost – vytváření povědomí o existenci vlastní kultury a národnosti i ostatních kultur a národností
  • Dítě a svět – poznávání jiných kultur i kultur vlastních