Výukový program: Hyen z Vietnamu

Stupeň vzdělání

mateřské školy

Cílová skupina

MŠ (děti pouze předškolního věku, 5-6 let)

Délka programu

60 minut

Cena programu

70 Kč/dítě + cestovné lektorů

Pomůcky

pastelky a lepidla pro žáky, mapa světa

Kontaktní osoba

Veronika Hypšová
telefon: 581 111 907
e-mail: info@arpok.cz


Objednání programu

Pro objednání programu pokračujte na formulář.

Popis programu

Děti se vydají do dalekého Vietnamu, kde budou zjišťovat, jak se v této zemi žije. Poznají se s dívkou Hyen, která ve Vietnamu žije a odpoví si na otázky, jak se jejich život od života Hyen liší, ale také, co všechno mají s Hyen společné.

Zařazení do RVP

  • Dítě a ten druhý – vytváření prosociálních postojů (rozvoj sociální citlivosti, tolerance, respektu, přizpůsobivosti apod.)
  • Dítě a společnost – vytváření povědomí o existenci vlastní kultury a národnosti i ostatních kultur a národností
  • Dítě a svět – poznávání jiných kultur i kultur vlastních.

Co na výukový program/projektový den říkají školy?

„Děkujeme za dva pěkné programy pro děti z naší mateřské školy. Dozvěděly se nenásilnou a přiměřenou formou o životě dětí z jiné země. Byly také zapojeny do výroby doplňku (čepice a hudební nástroj), který si odnesly domů. Děti byly činnostmi zaujaty, dozvěděly se něco nového. Myslím si, že by bylo velmi dobré v těchto programech pokračovat.“ (MŠ Rokytnice)