Výukový program: Hyen z Vietnamu

Stupeň vzdělání

1. stupeň základních škol

Cílová skupina

žáci 1.–3. třídy ZŠ

Délka programu

90 minut

Cena programu

70 Kč/žák + cestovné lektorů

Pomůcky

pastelky a lepidla pro děti, mapa světa

Kontaktní osoba

Johana Krajčírová
telefon: 581 111 907
e-mail: info@arpok.cz


Objednání programu

Pro objednání programu pokračujte na formulář.

Popis programu

Děti se vydají do dalekého Vietnamu, kde budou zjišťovat, jak se v této zemi žije. Poznají se s dívkou Hyen, která ve Vietnamu žije a odpoví si na otázky, jak se jejich život od života Hyen liší, ale také, co všechno mají s Hyen společné. Setkávají se s rozmanitostí a učí se s ní vyrovnávat a reagovat na ni.

Zařazení do RVP

  • Člověk a jeho svět (rozmanitost přírody; soužití lidí, mezilidské vztahy, komunikace; podoby a projevy kultury)
  • Osobnostní a sociální výchova (sebepoznání a sebepojetí; poznávání lidí)
  • Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (projevy kultury, společné znaky i odlišnosti)
  • Multikulturní výchova (jedinečnost každého člověka, respektování zvláštností, základní sociokulturní rozdíly, odlišnost a rovnost