Výukový program: Konec doby plastové

Stupeň vzdělání

střední školy

Cílová skupina

žáci 2. stupně ZŠ, SŠ

Délka programu

90 minut

Cena programu

70 Kč/žák + cestovné lektorů

Pomůcky

místnost s pohyblivými lavicemi, PC + interaktivní tabule (dataprojektor) + reproduktor (součástí programu je videoukázka), tabule + křídy/fixy, psací potřeby pro žáky

Kontaktní osoba

Veronika Hypšová
telefon: 581 111 907
e-mail: info@arpok.cz


Objednání programu

Pro objednání programu pokračujte na formulář.

Popis programu

Žáci se v rámci výukového programu “Konec doby plastové” dozvědí o problematice plastu, jeho využívání a následném problému s jeho likvidací – uvědomí si, jaké dopady na životní prostředí plast může mít. V průběhu programu si zrekapitulují, jaké věci či produkty během dne používají a jsou vyrobené z plastu. Poté budou společně s lektory hledat možné alternativy k tomu, jak plast nahradit.

Cíle programu (6. – 7. třída)

 • Žák vyjmenuje spektrum produktů, které jsou z plastu a obklopují nás. 
 • Žák popíše, co se s plastovými výrobky děje po jejich použití.
 • Žák představí alternativy k jednorázovým plastovým výrobkům. 
 • Žák určí alternativy plastů, které mohou a budou používat ve svém běžném životě.

Cíle programu (8. – 9. třída ZŠ, SŠ)

 • Žák dává argumenty k ne/používání plastových produktů.
 • Žák navrhuje příčiny a důsledky problému s plastovým odpadem v přírodě a diskutuje nad nimi.
 • Žák navrhuje řešení pro redukci plastového odpadu v přírodě.

Tento výukový program lze také objednat spolu s programem Plýtvání potravinami nebo Móda rychlá nebo pomalá? jako projektový den Odpovědná spotřeba v rozsahu 4 vyučovacích hodin.

Zařazení do RVP

 • Výchova k občanství (významné globální problémy v oblasti spotřeby a životního prostředí, možnosti jejich řešení)
 • Přírodopis (význam vody a životního prostředí pro život, ochrana a využití přírodních zdrojů, přírody a životního prostředí)
 • Zeměpis (makroregiony světa (Evropa, Afrika) přírodní a socioekonomické podmínky; globalizace, světové hospodářství)
 • Etická výchova (vztah mezi ekonomikou a etikou, zodpovědnost za životní prostředí)
 • Osobnostní a sociální výchova (rozhodování v eticky problematických situacích všedního dne)
 • Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (vznik a řešení globálních problémů, důsledky globálních vlivů na životní prostředí v okolí)
 • Environmentální výchova (lidské aktivity: zemědělství, průmysl, spotřeba a jejich životní prostředí, udržitelnost, náš životní styl)
 • spotřeba a vliv na životní prostředí
 • čtenářská gramotnost (metody kritického myšlení)

Co na výukový program/projektový den říkají školy?

„Chválím projev lektorky, způsob zatažení dětí do komunikace.“ (ZŠ Tasov)

 

Reakce žáků z různých škol:

„Program se mi líbil a jsem ráda, že jsem se dozvěděla o produktech, které jsou šetrné k naší přírodě a neznečišťují ji. Děkuji za tento program.“

„Program byl velmi poučný. Líbilo se mi, jak jsme měli ve dvojicích dělat reklamy na produkty, které jsou šetrné k přírodě.“