Výukový program: Neviditelná ruka trhu

Stupeň vzdělání

2. stupeň základních škol

Cílová skupina

žáci 8. – 9. třídy ZŠ a SŠ

Délka programu

90 minut

Cena programu

70 Kč/žák + cestovné lektorů

Pomůcky

třída s pohyblivými lavicemi, tabule, křídy (případně fixy na tabuli)

Kontaktní osoba

Johana Krajčírová
telefon: 581 111 907
e-mail: info@arpok.cz


Objednání programu

Pro objednání programu pokračujte na formulář.

Popis programu

Žáci odhalí propojenost a vzájemnou provázanost světové ekonomiky a získají základní informace o fungování světového obchodu. Společně se zamyslí nad konceptem odpovědné spotřeby.

Zařazení do RVP

  • Výchova k občanství (principy tržního hospodářství – nabídka, poptávka, trh, tvorba ceny, inflace; podstata fungování trhu, ekonomická spolupráce mezi státy, její důvody; významné mezinárodní organizace; globalizace – projevy, klady a zápory;)
  • Zeměpis (makroregiony světa – přírodní a socioekonomické poměry; globalizační procesy, světové hospodářství – hlavní a periferní hospodářské oblasti světa; hospodářská integrace států; zapojení ČR do mezinárodní dělby práce a obchodu)
  • Etická výchova – vztah mezi ekonomikou a etikou,
  • Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (mezinárodních organizace, vazby mezi lokální, národní, evropskou a globální úrovní; vývoj Evropy i světa)