Výukový program: Plýtvání potravinami

Stupeň vzdělání

2. stupeň základních škol

Cílová skupina

žáci 2. stupně ZŠ

Délka programu

90 minut

Cena programu

70 Kč/žák + cestovné lektorů

Pomůcky

místnost s pohyblivými lavicemi, PC + interaktivní tabule (dataprojektor) + reproduktor (součástí programu je videoukázka), tabule + křídy/fixy, psací potřeby pro žáky

Kontaktní osoba

Veronika Hypšová
telefon: 581 111 907
e-mail: info@arpok.cz


Objednání programu

Pro objednání programu pokračujte na formulář.

Popis programu

Žáci se během programu na téma plýtvání potravinami zamyslí nad svým spotřebitelským chováním, porovnají nákupní potravinový koš rozvojové a rozvinuté země a navrhují způsoby, jak by šlo plýtvání potravinami omezit.

Tento výukový program lze také objednat spolu s programem Konec doby plastové nebo Móda rychlá nebo pomalá? jako projektový den Odpovědná spotřeba v rozsahu 4 vyučovacích hodin.

Zařazení do RVP

  • Výchova k občanství (mezinárodní vztahy, integrující se svět- globalizace)
  • Zeměpis (společenské a hospodářské prostředí – světové hospodářství, globalizace)
  • Člověk a zdraví (zdravý způsob života a péče o zdraví – výživa a zdraví)
  • Osobnostní a sociální výchova (rozhodování v eticky problematických situacích všedního dne)
  • Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (Evropa a svět nászajímá)
  • Environmetální výchova (lidské aktivity a problémy životního prostředí)
  • Čtenářská gramotnost (metody kritického myšlení)

Co na výukový program/projektový den říkají školy?

„Žáci si zopakovali, jaký je rozdíl mezi rozvojovou a rozvinutou zemí, uvědomili si, jakou cenu mají potraviny a kolik energie/vody je zapotřebí k produkci potravin (masa).“ (ZŠ Rožňavská, Olomouc)

 

Reakce žáků z různých škol:

„Program byl zajímavý, nevěděl jsem, že se tolik jídla na světě vyhodí. Překvapilo mě, jak moc jídlem plýtváme a ani o tom nevíme. Vzal jsem si z toho ponaučení.“

„Moc mě to bavilo, dozvěděla jsem se, jak se jí v jiných zemích a kolik tamní rodiny utratí týdně za jídlo. “

„Myslím, že toto téma je velmi důležité. Nevěděl jsem, kolik vody je na území potřeba k vypěstování některých plodin. Zároveň se mi líbila práce ve skupinkách.“