Výukový program: Plýtvání potravinami

Stupeň vzdělání

2. stupeň základních škol

Cílová skupina

žáci 2. stupně ZŠ

Délka programu

90 minut

Cena programu

70 Kč/žák + cestovné lektorů

Pomůcky

třída s pohyblivými lavicemi, psací pomůcky, PC s reproduktory, dataprojektor (součástí programu je videoukázka)

Kontaktní osoba

Veronika Hypšová
telefon: 581 111 907
e-mail: info@arpok.cz


Objednání programu

Pro objednání programu pokračujte na formulář.

Popis programu

Žáci se během programu na téma plýtvání potravinami zamyslí nad svým spotřebitelským chováním, porovnají nákupní potravinový koš rozvojové a rozvinuté země a navrhují způsoby, jak by šlo plýtvání potravinami omezit.

Tento výukový program lze také objednat spolu s programem Konec doby plastové nebo Móda rychle a zběsile?!? jako projektový den Odpovědná spotřeba v rozsahu 4 vyučovací hodiny.

Zařazení do RVP

  • Výchova k občanství (mezinárodní vztahy, integrující se svět- globalizace)
  • Zeměpis (společenské a hospodářské prostředí – světové hospodářství, globalizace)
  • Člověk a zdraví (zdravý způsob života a péče o zdraví – výživa a zdraví)
  • Osobnostní a sociální výchova (rozhodování v eticky problematických situacích všedního dne)
  • Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (Evropa a svět nászajímá)
  • Environmetální výchova (lidské aktivity a problémy životního prostředí)
  • Čtenářská gramotnost (metody kritického myšlení)