• Úvod
 • Učíme o globálních souvislostech (2023)

Učíme o globálních souvislostech (2023)

Kontaktní osoba

Lenka Pánková (lenka.pankova@arpok.cz)

Donor projektu

Česká rozvojová agentura

O projektu

Projekt je určený pro pedagogy a školy, kteří chtějí začleňovat globální témata do výuky.

 

Aktivity projektu:

 • výuka GRV na Univerzitě Palackého v Olomouci 
  • Spolupracujeme s následujícími pracovišti: Katedra primární a preprimární pedagogiky PdF – Mgr. Alena Vavrdová, Ph.D., Mgr. Alena Srbená, Ph.D.; Katedra společenských věd PdF – Mgr. Monika Suková; Katedra historie FF – doc. Mgr. Radmila Prchal Pavlíčková, Ph.D.; Katedra výtvarné výchova PdF – doc. Mgr. Petra Šobáňová, Ph.D.
 • publikace s 16 výukovými lekcemi zaměřující se na globální témata v přírodvědných předmětec a mezipředmětové vazby
  • publikace bude k dispozici v září 2023
 • seminář a webinář představující výše uvedenou publikace
  • akce proběhnou na podzim 2023
 • online inspirační setkání – sdílení dobré praxe pro pedagogické pracovníky ze škol v ČR, které se dlouhodobě věnují GRV v praxi 
  • proběhne v listopadu 2023
 • příklady dobré praxe – články o aktivitách projektu
 • Světová škola 
  • Oceněním Světová škola se v současné době pyšní 125 českých mateřských, základních a středních škol a téměř dvě stovky dalších škol z Evropy. Základní filozofie podporuje vzdělávání a přípravu žáků na reálný život v globalizovaném světě a opírá se o jednoduchou metodologii tří kroků: uč se – zjišťuj – jednej.  Základem snahy o získání titulu jsou aktivní žáci podporovaní pedagogy.
  • Program Světová škola koordinuje organizace Člověk v tísni s partnerskými organizacemi ADRA a ARPOK. Koordinátoři zmíněných organizací provádí programem školy, které chtějí získat titul, či pečují o ty školy, které již titul obdržely. 
  • ARPOK v roce 2023 spolupracuje s 21 školami, které usilují o titul Světová škola či se snaží o to, aby si titul udržely. Informace o Světových školách, kterým pomáhá ARPOK najdete ZDE.
  • Program Světová škola má vlastní webové stránky.

 

 

Projekt je podpořen z prostředků České rozvojové agentury a Olomouckého kraje.