• Úvod
  • Globální témata napříč předměty (Global Issues across Subjects)

Globální témata napříč předměty (Global Issues across Subjects)

Realizace

1. 10. 2022 - 31. 3. 2024

Kontaktní osoba

Petra Gajová (petra.gajova@arpok.cz)

Donor projektu

Nadace OSF

O projektu

V současné době jsou globální témata na školách předávána žákům odděleně v rámci jednotlivých výukových předmětů. Naším cílem je podpořit výuku globálních témat napříč kurikulem proto, aby žáci získali hlubší znalosti o dané problematice a také se lépe orientovali v současném světě.

Do projektu se pustili učitelé #sodvahou díky níž vznikly materiály a uskutečnily se semináře podporující mezipředmětovou spolupráci.

Ve spolupráci s učiteli druhého stupně základních škol, ARPOKEm a zástupci dalších vzdělávacích organizací vznikla PUBLIKACE „Globální témata napříč předměty“. Ta obsahuje sedmnáct výukových lekcí, které se věnují čtyřem globálním tématům (migraci, klimatické změně, propojenosti světa a genderu) napříč předměty. Publikaci včetně příloh je možné stáhnout ZDE.

Cílem publikace je podpořit ve školách mezipředmětovou výuku globálních témat. Publikace umožňuje učitelům různých výukových předmětů zařadit stejné globální téma v rámci jednoho ročníku v podobnou dobu. Díky tomu mohou žáci v několika předmětech hlouběji pochopit jedno globální téma. Přílohy k lekcím jsou ke stažení ve formátu PDF i ve verzi dokumentu, která umožní učiteli poupravit podobu či uspořádání informací v příloze.

Výukové lekce jsou vytvořeny zejména do přírodovědných předmětů (chemie, biologie, fyzika, …), které jsou doplněny o lekci z jiného oboru (český jazyk, občanská výchova, …).

Řekli o výukových lekcích…

„Já bych se zmínila o hudební výchově, mně se líbila lekce ‚Na Antarktidě tajou ledy‘. Tam jsme si pustili písničku, děti zjišťovaly, co je pravdivé, co není pravdivé, a přes QR kódy si zjišťovaly a ověřovaly další informace. Zaujalo mě, že se téma klimatické změny dá zařadit i v hudební výchově. Lekce jsou interaktivní, kde jsou žáci středobodem, používají se aktivizační metody, pětilístek, T-graf … to znamená že si učitel může vyzkoušet i tyto metody. I pro svou další práci se mohou inspirovat.“ (EK, učitelka ZŠ)

„Lekce ‚Kdo je královnou džungle‘ je pojatá biologicky, ale je to otvírák palčivého tématu gender. U nás se hodně řeší gender, identita, dominance, druhová a sociální, já jsem lekci napojil na téma dědičnost vázaná na pohlaví, v mé třídě to otevřelo mnoho otázek na pohlaví, kde se s transgenderovou tématikou setkáváme. Bylo to velmi příjemné, nekonfliktní.“ (zpětná vazby z pilotáže lekce na gymnáziu)

 

K některým lekcím je možné využít DIGITÁLNÍ PRVKY, které jsou k dispozici ZDE

Jak otevřít globální téma napříč několika předměty jsme si ukázali během interaktivních WEBINÁŘŮ a SEMINÁŘŮ. Vyzkoušeli jsme si lekce do konkrétních předmětů (především do těch přírodovědných) a pracovali s metodami kritického myšlení a mezipředmětovými vazbami. Lekce z metodiky si vyzkoušeli učitelé z 2. stupně ZŠ i SŠ z celé ČR.

Termíny navazujících a podobných seminářů je možné najít ZDE.

Nové lekce si mohli vyzkoušet i budoucí učitelé a učitelky v rámci vstupů, které se uskutečnily na Přírodovědecké fakultě UP v Olomouci a na Pedagogické fakultě UP v Olomouci. 

„Odnáším si spoustu nápadů a poznatků, které nejen usnadní přípravu učiteli, ale zejména budou bavit žáky a naučí se něco nového.“

„Zaujalo mě propojení zeměpisu a dějepisu, používání map je v předmětech důležité a jde vidět, že to jde udělat zajímavým způsobem.“

(Z odpovědí studentů PdF UP na otázku, co si odnáším z workshopu.)

Tiskové zprávy:


GLOBAL ISSUES ACROSS SUBJECTS

At present, global issues are taught separately to pupils in individual subjects in schools. Our aim is to support the teaching of global issues across the curriculum so that allows the pupils to get a deeper knowledge of the issue and also understand different aspects of today’s world.

Thanks to the project we will support the teachers to teach global issues interdisciplinary – through delivering lessons and seminars for them.


 

Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizensʾ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.

Projekt byl podpořen z prostředků České rozvojové agentury v rámci Zahraniční rozvojové spolupráce ČR a z finančních prostředků Olomouckého kraje.