• Úvod
  • Globální témata napříč předměty (Global Issues across Subjects)

Globální témata napříč předměty (Global Issues across Subjects)

Realizace

1. 10. 2022 - 31. 3. 2024

Kontaktní osoba

Petra Gajová (petra.gajova@arpok.cz)

Donor projektu

Nadace OSF

O projektu

V současné době jsou globální témata na školách předávána žákům odděleně v rámci jednotlivých výuk. předmětů. Naším cílem je podpořit výuku globálních témat napříč kurikulem proto, aby žáci získali hlubší znalosti o dané problematice a také se lépe orientovali v současném světě. Vytvořením lekcí globálního rozvojového vzdělávání a jejich zprostředkováním na seminářích pro pedagogické pracovníky ukážeme, že je možné globální témata učit mezipředmětově.

Pro posílení mezipředmětových vazeb a mezipředmětového učení vznikne publikace obsahující metodické materiály s jednotlivými lekcemi pro začleňování stejných globálních témat do více výuk. předmětů. Publikace tak umožní učitelům různých výuk. předmětů zařadit stejné globální téma v rámci jednoho ročníku v podobnou dobu. Díky tomu budou moci žáci v několika předmětech hlouběji pochopit jedno globální téma.

Publikace se zaměří na přírodovědné předměty (chemie, biologie, fyzika, …), které budou doplněny o lekci z jiného oboru (český jazyk, občanská výchova, …).

Co čeká pedagogy v projektu?

  • Tvorba výukových lekcí.
  • Pilotování výukových lekcí.
  • Semináře k lekcím.
  • Možnost pracovat s novou publikací.

 


GLOBAL ISSUES ACROSS SUBJECTS

At present, global issues are taught separately to pupils in individual subjects in schools. Our aim is to support the teaching of global issues across the curriculum so that allows the pupils to get a deeper knowledge of the issue and also understand different aspects of today’s world.

Thanks to the project we will support the teachers to teach global issues interdisciplinary – through delivering lessons and seminars for them.

 


 

 

Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizensʾ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.