• Úvod
  • Na cestě… (2016-2018)

Na cestě… (2016-2018)

Realizace

1. 4. 2016 – 31. 12. 2018

Donor projektu

Česká rozvojová agentura

O projektu

Cílem projektu „Na cestě…“ je nabídnout pedagogům a školám podporu pro výuku diskutovaných aktuálních témat, jako jsou migrace, integrace a identita.

Pedagogům je nabízena podpora formou seminářů, konzultací, metodických materiálů a výukových programů.

Projekt také nabízí žákům a pedagogům možnost vstoupit do dialogu s lidmi, jejichž život ovlivnila migrace, či kteří se něčím odlišují a setkávají se se stereotypy a předsudky – mimo jiné s lidmi, kteří mají zkušenosti s životem v zahraničí; s cizinci žijícími v ČR; s pracovníky institucí, které se věnují migraci atd. To vše formou Živé knihovny, což je metoda, která umožní člověku s určitou životní zkušeností stát se „živou knihou“ a sdílet svůj příběh se „čtenářem“, která tak poznává jiné lidi, ale i sám sebe.

Projekt je podpořen z prostředků České rozvojové agentury a Ministerstva zahraničních věcí v rámci Programu zahraniční rozvojové spolupráce ČR.