• Úvod
  • Partnership for Nature (Mongolsko) (2007-2008)

Partnership for Nature (Mongolsko) (2007-2008)

Realizace

2007 – 2008

Donor projektu

Rakouská rozvojová agentura, Ministerstvo zahraničních věcí ČR

O projektu

V roce 2007 začala Agentura rozvojové a humanitární pomoci Olomouckého kraje s realizací projektu Partnership for Nature (Partnerství pro přírodu), jehož cílem bylo vybudování kapacit zástupců mongolských nevládních organizací a místních komunit v oblasti ochrany přírody. Partnery projektu byly Nadace Partnerství, rakouská pobočka mezinárodní organizace Světový fond na ochranu přírody a mongolská organizace People Centered Conservation.

V říjnu 2007 navštívila Mongolsko expertní skupina z České republiky a Rakouska. Cílem návštěvy byla realizace několika seminářů v odlehlých částech Mongolska, navázání spolupráce s mongolským neziskovým sektorem a identifikace hlavních problémů, se kterými se mongolské komunity a neziskové organizace potýkají.

Projekt trval do října 2008, kdy do ČR přijeli zástupci nevládního sektoru a místních komunit, aby viděli v praxi činnost českých neziskových organizací a komunit v oblasti ochrany životního prostředí.

Projekt byl realizován za podpory programu zahraniční rozvojové spolupráce České republiky a Rakouské rozvojové agentury v rámci programu Regional Partnership Programme.