• Úvod
  • Projekty na Haiti (2005-2007)

Projekty na Haiti (2005-2007)

Realizace

2005 – 2007

O projektu

Od roku 2005 do roku 2007 podporovala na Haiti místní misijní skupinu – Misijní řád oblátů Panny Marie, která má své zastoupení v místě Baie de Henne (v překladu Zátoka slepic). Morálním garantem projektu byl misionář Roman Musil, který v této oblasti působil od roku 2002 a po celou dobu projektů.

Projekt se skládal ze dvou tematických oblastí.

Čistá voda

Cílem projektu bylo zajistit přístup k nezávadné pitné vodě pro místní obyvatele a tím snížit riziko onemocnění způsobené nevhodný zdrojem vody.

Adopce na dálku

Tento projekt vychází z tradice Adopce na dálku® Arcidiecézní charity Praha a umožňuje vybraným dětem získat vzdělání.