• Úvod
  • Svět v jednom dni – rozvojová témata v projektových dnech (2012-2014)

Svět v jednom dni – rozvojová témata v projektových dnech (2012-2014)

Realizace

1. 1. 2012 – 31. 12. 2014

Donor projektu

Česká rozvojová agentura, Olomoucký kraj

O projektu

Během 3 let jsme se 6 zapojenými  školami připravovali metodiky tematických dnů pro 1. a 2. stupeň základních škol, které byly na těchto školách i pilotně ozkoušené. Žáci měli možnost získat informace k tématům mezinárodně významných dnů spojených s rozvojem např. ke světovému dni výživy, mezinárodnímu dni čokolády či mezinárodnímu dni nenakupování. Učitelé zapojených škol se účastnili seminářů a letních škol. Jako jeden z výstupů projektu vznikly 2 metodické příručky s vybranými tematickými dny, které nesou název Svět v jednom dni – rozvojová témata v projektových dnech. Příručky jsou k dostání na našem eshopu.

Do projektu byli zapojeni pedagogové z těchto škol:

  • Základní škola Karla staršího ze Žerotína Bludov  – 1. i 2. stupeň ZŠ
  • Základní škola a mateřská škola Dubicko, příspěvková organizace  – 1. stupeň ZŠ
  • Základní škola a mateřská škola Lobodice, příspěvková organizace  – 1. stupeň ZŠ
  • Základní škola a Mateřská škola Olomouc – Nemilany, příspěvková organizace – 1. i 2. stupeň ZŠ
  • Základní škola Mánesova Otrokovice, příspěvková organizace – 2. stupeň ZŠ
  • Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace – 1. i 2. stupeň ZŠ

Podívejte se, na čem jsme pracovali v letech 2012, 2013 a 2014.

Projekt byl podpořen z prostředků České rozvojové agentury a Ministerstva zahraničních věcí v rámci Programu zahraniční rozvojové spolupráce ČR a z prostředků Olomouckého kraje.