• Úvod
  • Svět v souvislostech na 1. stupni základních škol (2022)

Svět v souvislostech na 1. stupni základních škol (2022)

Realizace

1. 1. 2022 - 31. 12. 2022

Kontaktní osoba

Lenka Pánková (lenka.pankova@arpok.cz)

Donor projektu

Česká rozvojová agentura

O projektu

Projekt Svět v souvislostech na 1. stupni základních škol reaguje na potřeby pedagogických pracovníků 1. stupně základních škol, kteří nemají dostatek metodické podpory pro začleňování globálních témat do běžné výuky.

Projekt přináší pedagogickým pracovníkům a studentům učitelství 1. stupně základních škol nové lekce a metodickou příručku, které jim umožní začleňování globální témata do výuky žáků ve věku 7-11 let.

Vzniklé materiály (metodická příručka a lekce) propojují globální rozvojové vzdělávání, čtenářskou gramotnost, kritické myšlení s předměty na 1. stupni základní školy. Vytvořené materiály budou představeny na seminářích a webinářích a volně k dispozici v tištěné i elektronické podobě.

V projektu byly vytvořeny lekce globálního rozvojového vzdělávání a čtenářské gramotnosti. Na lekcích propojující čtenářskou gramotnost a GRV jsme spolupracovali s Ninou Rutovou. Ze všech lekcí vznikla příručka, která je k dispozici ke stažení i v tištěné verzi.

Na podzim proběhly 2 semináře: 31. 10. 2022 na Sluňákově v Horce nad Moravou u Olomouce, 1. 11. 2022 ve Vzdělávacím centru a základní škole Sofie v Šumperku. Více informací o obou seminářích najdete ZDE.
Na listopad proběhly i webináře. 
Ve spolupráci s Katedrou primární a preprimární pedagogiky Ped. fakulty Univerzity Palackého v Olomouci proběhly 3 vstupy do výuky pro budoucí učitelky a učitele 1. stupně ZŠ.

 

 

Projekt je podpořen z prostředků České rozvojové agentury,