• Úvod
  • Svět v souvislostech na 1. stupni základních škol

Svět v souvislostech na 1. stupni základních škol

Kontaktní osoba

Lenka Pánková (lenka.pankova@arpok.cz)

Donor projektu

Česká rozvojová agentura

O projektu

Projekt Svět v souvislostech na 1. stupni základních škol reaguje na potřeby pedagogických pracovníků 1. stupně základních škol, kteří nemají dostatek metodické podpory pro začleňování globálních témat do běžné výuky.

Projekt přináší pedagogickým pracovníkům a studentům učitelství 1. stupně základních škol nové lekce a metodickou příručku, které jim umožní začleňování globální témata do výuky žáků ve věku 7-11 let.

Vzniklé materiály (metodická příručka a lekce) propojují globální rozvojové vzdělávání, čtenářskou gramotnost, kritické myšlení s předměty na 1. stupni základní školy. Vytvořené materiály budou představeny na seminářích a webinářích a volně k dispozici v tištěné i elektronické podobě.

V současné době vytváříme lekce globálního rozvojového vzdělávání a čtenářské gramotnosti. Na lekcích propojující čtenářskou gramotnost a GRV spolupracujeme s Ninou Rutovou
První seminář se uskuteční na konci října na Sluňákově. Další semináře a webináře potom proběhnou v listopadu.

Projekt je podpořen z prostředků České rozvojové agentury,