• Úvod
  • Učíme v souvislostech II. (2019)

Učíme v souvislostech II. (2019)

Realizace

1. 1. 2019 – 31. 12. 2019

Kontaktní osoba

Lenka Pánková (lenka.pankova@arpok.cz)

Donor projektu

Česká rozvojová agentura, Olomoucký kraj

O projektu

Cílem projektu je zvyšování odborných znalostí a kompetencí pedagogických pracovníků a budoucích pedagogů v začleňování témat GRV, a tím jim pomoci lépe uchopit v praxi průřezová témata kurikula, do nichž jsou principy a témata globálního rozvojového vzdělávání zahrnuty.

Projekt přináší učitelům možnost lépe se zorientovat v materiálech a tématech globálního rozvojového vzdělávání prostřednictvím každoroční konference „Učíme o globálních souvislostech“. Zároveň jim nabízí možnost být akční a zapojit školu do Týdne globálního vzdělávání nebo usilovat o titul Světová škola.

Projekt je podpořen z prostředků České rozvojové agentury a Ministerstva zahraničních věcí v rámci Programu zahraniční rozvojové spolupráce ČR a z prostředků Olomouckého kraje.