• Úvod
  • Učíme v souvislostech (2015-2017)

Učíme v souvislostech (2015-2017)

Realizace

1. 1. 2015 – 31. 12. 2017

Kontaktní osoba

Lenka Pánková (lenka.pankova@arpok.cz)

Donor projektu

Česká rozvojová agentura, Olomoucký kraj

O projektu

Co se dělo v roce 2016?

V roce 2016 měli učitelé možnost účastnit se hned několika akcí prohlubující jejich znalosti v tématech Globálního rozvojového vzdělávání. Dne 14. dubna 2016 se konal druhý ročník konference GRV s názvem „Učíme o globálních souvislostech II“. Hlavním tématem konference byly „Cíle udržitelného rozvoje ve výuce“. Sborník z konference, který obsahuje ucelený vhled do problematiky GRV v ČR, informace o agendě Cílů udržitelného rozvoje a praktické ukázky výukových lekcí byl následně distribuován relevantním aktérům GRV v ČR.

Důležitým aspektem projektu je aktivizace škol jejich zapojením do evropské iniciativy North-South centra při Radě Evropy – Týdne globálního vzdělávání. Tématu „Svět v bezpečí“ se aktivně věnovalo 9 škol z Olomouckého, Moravskoslezského a Zlínského kraje. Výukových programů se účastnilo více než 250 žáků. Navazující panelové diskuze s odborníky na téma bezpečí na internetu pak více než 50 žáků a jejich pedagogů.

V rámci projektu je poskytována průběžná intenzivní metodická podpora 2 školám, které usilují o získání titulu „Světová škola“ a dalším 2 školám, které tento certifikát v roce 2016 obhajují.

Projekt umožňuje spolupráci se studenty nejen pedagogických oborů Univerzity Palackého v Olomouci. Spolupráci s těmito aktéry vnímáme jako obzvláště důležitou s ohledem na jejich možný multiplikační efekt v budoucí učitelské profesi. Na Pedagogické fakultě probíhaly celoročně vstupy do výuky na Katedře společenských věd a na Katedře primární a preprimární pedagogiky. Na Filozofické fakultě, konkrétně na Katedře sociologie a andragogiky realizoval ARPOK samostatný předmět „Protipředsudkové workshopy“.

Klíčové aktivity projektu mají cyklický charakter. Opakují se každoročně a stávají se tradičními událostmi na poli GRV nejen v Olomouckém kraji. V roce 2017 se tak budou všechny aktivity projektu opakovat.

Projekt je podpořen z prostředků České rozvojové agentury a Ministerstva zahraničních věcí v rámci Programu zahraniční rozvojové spolupráce ČR a z prostředků Olomouckého kraje.