• Úvod
  • Zvyšování konkurenceschopnosti ARPOKu (2017)

Zvyšování konkurenceschopnosti ARPOKu (2017)

Realizace

1. 1. 2017 – 31. 12. 2017

Kontaktní osoba

Pavel Žwak (pavel.zwak@arpok.cz)

Donor projektu

Česká rozvojová agentura

O projektu

Cílem projektu je vybudovat u zaměstnanců ARPOKu takové dovednosti a kapacity, které pomohou zvýšit konkurenceschopnost celé organizace na vzdělávacím trhu v oblasti vzdělávání pro školy. Projekt pomůže výrazně inovovat propagační materiály a přístupy v komunikaci s potenciálními klienty (školami, učiteli) a donory pomocí nástrojů SmartEmailingu. Projekt přispěje k navýšení samofinancování ARPOKu díky systematickému rozvoji stávajícího e-shopu a pomůže rozšířit řady soukromých i institucionálních dárců organizace.