Rozvojový večer na téma „Klima se mění, co bylo, už není“

Milí přátelé, ARPOK, o.p.s. vás zve na rozvojový večer na téma Klima se mění, co bylo, už není.

Letní měsíce roku 2015 byly celosvětově nejteplejší od roku 1880. Jedná se o náhodu nebo o signál zásadních změn, které promění život na planetě v 21. století? Máme ještě šanci prosadit některá preventivní opatření, nebo už nám zbývá jen adaptace na změny, které neodvratně přijdou? Jsme připraveni žít v období velké nejistoty?

Pavel Nováček je vedoucím Katedry rozvojových studií Univerzity Palackého v Olomouci. Specializuje se na rozvojová studia, globální environmentální problémy a udržitelný rozvoj. Je autorem publikace Udržitelný rozvoj.

Během akce budete mít možnost zakoupit fair trade výrobky a propagační předměty ARPOKu.

Akce se koná v rámci Evropského roku rozvoje. Projekt Evropský rok rozvoje v Olomouci je podpořen z prostředků České rozvojové agentury a Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci Programu zahraniční rozvojové spolupráce ČR.

Těšíme se na vás v úterý 3. listopadu 2015 od 18.00 v Muzeu umění Olomouc – sále Divadla hudby.

RV_LISTOPAD_2015