Seminář „Poznáváme svět“ v Ostravě

Dne 26. května 2015 pořádáme v rámci projektu Experiencing the World další seminář, tentokráte v Ostravě!
Cílem semináře je seznámit pedagogy 1. stupně ZŠ s nově vzniklou publikací, která se věnuje tématu poznávání světa. Pedagogové během semináře získají vhled do globálního rozvojového vzdělávání (GRV), seznámí se s výukovým modelem EUR a prakticky si vyzkouší programy „V restauraci SVĚT“ a „Po stopách ztraceného mobilu“. Na závěr semináře obdrží každý účastník zdarma publikaci v hodnotě 500,- Kč.
Bližší informace v přiložené pozvánce.