Setkání pedagogů k mezinárodnímu projektu

Setkání pedagogůMinulý týden se konalo úvodní setkání pedagogů, kteří se budou podílet na mezinárodním projektu Global Issues – Global Subjects, v rámci kterého budou tvořit nové metodické materiály do předmětů matematiky, češtiny a společenských věd.

Cílem projektu je komplexně podporovat učitele 2. stupně ZŠ a SŠ v začleňování aktuálních globálních témat do výuky jejich předmětů, zvláště pak těch obtížně uchopitelných, komplexních a citlivých.

V rámci přípravy na spolupráci se pedagogové věnovali otázkám jako například „Co je pro nás v GRV důležité a co chceme předat žákům“, „Čím se řídit při vyučování GRV témat“ či „Jaké principy je nutné ctít při tvorbě lekcí“. Více o projektu ZDE.

VSetkání pedagogů rámci víkendového setkání proběhlo také školení s lektorem Jakubem Švecem, který se díky své studijní specializaci se od vysoké školy zabývá osobnostním a sociálním rozvojem. 

Těšíme se na inspirativní spolupráci.