Výukový program: Móda rychle a zběsile?!?

Stupeň vzdělání

střední školy

Cílová skupina

žáci 8. – 9. třídy ZŠ a SŠ

Délka programu

90 minut

Cena programu

50 Kč/žák + cestovné lektorů

Pomůcky

místnost s pohyblivými lavicemi, psací potřeby pro žáky, PC, dataprojektor

Kontaktní osoba

Petra Gajová
telefon: 581 111 907
e-mail: info@arpok.cz


Objednání programu

Pro objednání programu pokračujte na formulář.

Popis programu

Program Móda rychle a zběsile?!? vysvětlí žákům, jak funguje současný módní průmysl. Žáci budou schopni popsat, jaké jsou environmentální a společenské dopady masové produkce v oděvním průmyslu. Budou obeznámeni s pojmem „slow fashion” a součástí je i diskuze nad alternativami k „fast fashion“ neboli rychlé módě.

Tento výukový program lze také objednat spolu s programem Plýtvání potravinami nebo Konec doby plastové jako tematický den Odpovědná spotřeba v rozsahu 4 vyučovací hodiny – 70 Kč/žák.

Zařazení do RVP

– Výchova k občanství (významné globální problémy v oblasti spotřeby a životního prostředí, možnosti jejich řešení; ekonomická spolupráce mezi státy, její důvody; globalizace – projevy, klady a zápory)
– Přírodopis (ochrana a využití přírodních zdrojů, přírody a životního prostředí)
– Zeměpis (globalizační procesy, světové hospodářství)
– Etická výchova (vztah mezi ekonomikou a etikou, zodpovědnost za životní prostředí)
– Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (vznik a řešení globálních problémů; důsledky globálních vlivů na životní prostředí)
– Environmentální výchova (principy udržitelnosti; náš životní styl – spotřeba a vliv na životní prostředí)
– Mediální výchova (pěstování kritického přístupu k reklamě )