Teachers as change agents for sustainable development

Realizace: 1. 10. 2020 – 31. 12. 2021

O projektu:

Projekt mapuje, jakým způsobem jsou do výuky budoucích učitelů na univerzitách začleňovány přístupy globálního rozvojového vzdělávání. Cílem je popsat situaci ve výuce a na základě dobré praxe navrhnout možnosti, které by pomohly vzdělávání budoucích učitelů posunout ještě více směrem k začleňování témat udržitelného rozvoje do jejich praxe.

Projekt vychází z principů participativního výzkumu, kdy se na popisu situace podílí samotní protagonisté vzdělávacího procesu a sami mají možnost designovat proces výzkumu.

Časová osa projektu:

  • Příprava výzkumu a mezinárodní ukotvení problematiky | prosinec 2020 – duben 2021
  • Realizace participativního výzkumu | květen – červen 2021
  • Vzájemná výměna národních výstupů| červen 2021
  • Formulace doporučení v rámci národního i V4 kontextu | červenec – září 2021
  • Šíření a prezentace projektových výstupů | září – listopad 2021

Samostatné webové stránky projektu: www.teachers4sd.org

Kontaktní osoba: Ondřej Klímek (ondrej.klimek@arpok.cz)

Donor: Visegrad Fund