Vydali jsme nové metodiky!

V rámci mezinárodního projektu Global Issues – Global Subjects vznikly nové metodiky zaměřené na témata spojená s Cíli udržitelného rozvoje jako je klimatická změna, plasty, chudoba či gender.

Metodiky jsou inspirací, jak začlenit tato témata do výuky matematiky, občanské výchovy/ZSV a českého jazyka. Nyní máte příležitost získat tištěné materiály pro výuku globálních témat v matematice, českém jazyce a literatuře a občanské výchově. Metodiky jsou k dostání na našem e-shopu.

 

 

V metodických materiálech naleznete:

  • Představení Cílů udržitelného rozvoje, tipy a podněty jak pracovat s citlivými tématy, přehledné tabulky s rozdělením aktivit dle tématu či učiva.
  • V každé publikaci je 20 aktivit s rozličnými tématy – environmentální, sociální, ekonomické.
  • Přílohy k aktivitám jsou v editovatelné podobě na CD.

 

K čemu můžete tuto publikaci využít?

  • Můžete se seznámit s globálními tématy a inspirovat se vybranými aktivitami do rozličných předmětů.
  • Publikace mají podpořit mezipředmětové vazby mezi různými předměty a poukázat na propojenost globálních témat.
  • Aktivity můžete zařadit do svých tematických výukových plánů (jejich délka je mezi 15 – 45 min.), upravit napsat své komentáře.

Publikace byly vytvořeny v rámci projektu Global Issues – Global Subjects za finanční podpory Evropské unie a České rozvojové agentury.