Vzdělávací kurz Migrace není legrace


Zabýváte se tématy, která jsou na pořadu diskuzí po celém světě a v různé míře se dotýkají každého z nás?  Zajímáte se o problematiku migrace a vnímáte nutnost seznamovat s ní své žáky?  Hledáte cesty, které vám umožní zařadit podobná témata do výuky přitažlivou formou?

Přijměte pozvání na vzdělávací kurz MIGRACE NENÍ LEGRACE pořádaný neziskovou organizací ARPOK, o. p. s. Kurz proběhne formou cyklu seminářů, které se uskuteční v termínech 1. – 3. 7., 11. – 13. 9. a 9. – 11. 10. 2015. Jednotlivé semináře budou vždy zahájeny až v odpoledních hodinách.

Programová náplň jednotlivých setkání bude složena ze tří základních bloků:

Teoretická část zprostředkuje účastníkům vhled do problematiky migrace a navede je k informačním zdrojům. Výklad doplní besedy s odborníky na danou problematiku, zástupci organizací pracujících s migranty (SOZE, CPIC, Inbáze), s migranty trvale žijícím v ČR a dalšími.

V praktické části si účastníci budou moci na vlastní kůži vyzkoušet rozmanité výukové metody, které lze použít nejen pro téma migrace, ale po modifikaci i na další témata GRV.

Trénink komunikačních dovedností, který povede Mgr. et Mgr. Jakub Švec ze vzdělávací společnosti Manta Edu, bude zaměřen na rozvoj schopnosti vhodně reagovat na mnohdy extremistické názory žáků a studentů. Důraz bude zároveň kladen na osvojení metod, s jejichž pomocí je možné vést diskuzi směrem k pochopení problematiky migrace v celé její šíři.

Kurz je otevřen zájemcům z řad učitelů 2. stupně ZŠ, učitelů SŠ a studentů VŠ. Ubytování a stravování je zajištěno, účastníci si hradí pouze náklady na dopravu. Maximální kapacita je 15 účastníků, nutností je zúčastnit se celého cyklu seminářů.

Pro přihlášení vyplňte do 14. června 2015 formulář na adrese http://tiny.cc/migrace_prihlaska.

Informační leták je možné stáhnout ZDE.
 
Kontaktní osoba: Jan Klega | jan.klega@arpok.cz | 732 983 795
 
 
loga-fondnno-nros-partnestvi-eeagrants-velka-rgb

 

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. 

www.fondnno.cz | www.eeagrants.cz