• Úvod
  • Záložky
  • Odhadnete, kolik si může vydělat bangladéšský dělník za výrobu vašeho trička při prodejní ceně 250 Kč?

Otázka

Odhadnete, kolik si může vydělat bangladéšský dělník za výrobu vašeho trička při prodejní ceně 250 Kč?

Odpověď

Odhaduje se, že na území Bangladéše se nachází okolo 4 500 až 5 500 textilních továren. Své oblečení si zde nechávají šít značky H&M, Nike, Adidas, Benetton a další. Vývoz textilu tvoří 80 % exportu země. Co z toho mají zaměstnanci továren? Pracovní dobu 12 až 16 hodin denně, často nemají ani jeden den volna. Mzda, kterou za svoji práci dostanou, nepokrývá základní potřeby. Uvádí se, žez celkové ceny výrobků dostávají dělníci za svoji práci od 0,5 % do 4 % z celkové ceny výrobku, záleží na značce. Obrázek ilustruje rozdělení celkové prodejní ceny (250 Kč) mezi jednotlivé položky.

Co s tím mohou udělat samotné firmy?

  • mohou přijmout etický kodex a zavést jej do praxe

  • kontrolovat pracovní podmínky v továrnách prostřednictvím auditů

  • zapojit se do inciativy, která se postupně snaží zlepšovat pracovní podmínky v textilním průmyslu – tzv. Fair Wear Foundation

Co s tím můžeme udělat my?

  • zajímat se, za jakých podmínek bylo naše oblečení vyrobeno

  • zapojit se do kampaní upozorňujících na špatné pracovní podmínky v textilních továrnách: například Clean Clothes Campaign

  • kupovat „férové oblečení“, certifikováno logem Fair Trade, které zaručuje důstojné pracovní podmínky a spravedlivou mzdu, dále pak zaručuje, že při výrobě nebyla využita dětská práce

Více informací k tématu lze nalézt na:

IDNES. Nejhorší podmínky a nejmenší platy v Asii, líčí Čech bangladéššské textilky [online]. 2013 [cit. 2015-03-26]. Dostupné z:http://zpravy.idnes.cz/jak-se-sije-textil-v-tovarnach-v-asii-banglades-cina-vietnam-p4d-/zahranicni.aspx?c=A130506_140926_domaci_jav.

WIKIPEDIE. Pracovní podmínky v rozvojových zemích [online]. 2012 [cit. 2015-03-26]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Pracovn%C3%AD_podm%C3%ADnky_v_rozvojov%C3%BDch_zem%C3%ADch.

NA ZEMI. Dětská práce [online]. 2013 [cit. 2015-03-26]. Dostupné z: http://www.nazemi.cz/detska-prace.

ROZVOJOVKA. Mýty [online]. 2011 [cit. 2015-03-26]. Dostupné z: http://www.rozvojovka.cz/myty.

Alive: biodiverzita proti světu ovládanému lidmi – boj o místo: výstava uváděná organizací GoodPlanet.org, kterou založil Yann Arthus-Bertrand. Praha: Slovart, 2008, [144] s. ISBN 978-80-7391-127-0.