• Úvod
  • Záložky
  • Jak zjistíme, zda při výrobě vašeho oblečení nebyla využita dětská práce?

Otázka

Jak byste zjistili, zda při výrobě vašeho oblečení nebyla využita dětská práce?

Odpověď

Odhaduje se, že ve světě pracuje okolo 168 milionů dětí. Vykonávají často práci nebezpečnou, otrockou a ilegální. Dětská práce znemožňuje zdravý vývoj dítěte a podporuje tzv. začarovaný kruh chudoby. Za prvé snižuje cenu práce na pracovním trhu, za druhé dítě, které vykonává dětskou práci, nemá možnost chodit do školy a tak získat potřebné vzdělání pro lépe placenou práci. Nejvíc dětí pracuje v zemědělství a až jedna třetina ve službách a průmyslu. Odhaduje se, že až 75 % dětí za svoji práci nedostává zaplaceno – pracují totiž jako členové svoji rodiny na poli nebo v neformálním odvětví. Nejúčinnější prevencí dětské práce je přístup dětí ke kvalitní a bezplatné škole.

Co s tím mohou udělat samotné firmy?

  • mohou přijmout etický kodex a zavést jej do praxe

  • kontrolovat pracovní podmínky v továrnách prostřednictvím auditů

  • zapojit se do inciativy, která se postupně snaží zlepšovat pracovní podmínky v textilním průmyslu – tzv. Fair Wear Foundation

Co s tím můžeme udělat my?

  • zajímat se, za jakých podmínek bylo naše oblečení vyrobeno

  • zapojit se do kampaní upozorňujících na špatné pracovní podmínky v textilních továrnách: například Clean Clothes Campaign

  • kupovat „férové oblečení“, certifikováno logem Fair Trade, které zaručuje důstojné pracovní podmínky a spravedlivou mzdu, dále pak zaručuje, že při výrobě nebyla využita dětská práce

ARPOK, o.p.s. se pracovním podmínkám v rozvojových zemích a jejich souvislostí s naším životem věnuje v rámci výukovém programu Neviditelná ruka trhu.

Použité zdroje:

IDNES. Nejhorší podmínky a nejmenší platy v Asii, líčí Čech bangladéššské textilky [online]. 2013 [cit. 2015-03-26]. Dostupné z: http://zpravy.idnes.cz/jak-se-sije-textil-v-tovarnach-v-asii-banglades-cina-vietnam-p4d-/zahranicni.aspx?c=A130506_140926_domaci_jav.

WIKIPEDIE. Pracovní podmínky v rozvojových zemích [online]. 2012 [cit. 2015-03-26]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Pracovn%C3%AD_podm%C3%ADnky_v_rozvojov%C3%BDch_zem%C3%ADch.

NA ZEMI. Dětská práce [online]. 2013 [cit. 2015-03-26]. Dostupné z: http://www.nazemi.cz/detska-prace.

ROZVOJOVKA. Mýty [online]. 2011 [cit. 2015-03-26]. Dostupné z: http://www.rozvojovka.cz/myty.

Alive: biodiverzita proti světu ovládanému lidmi – boj o místo: výstava uváděná organizací GoodPlanet.org, kterou založil Yann Arthus-Bertrand. Praha: Slovart, 2008, [144] s. ISBN 978-80-7391-127-0.